Legater

Legatmidler opslås i dagspressen, og legatansøgninger udleveres i Informationen i Borgerservice.

Hent ansøgningsskema under det ønskede legat - print, udfyld og send til Varde Kommune, Borgerservice, Frisvadvej 35, 6800 Varde att. Helle Søndergaard.

Legater

Chr. Vad og hustrus legat

Legatet uddeles til værdigt trængende samt til andre velgørende formål i tidligere Blaabjerg Kommune, herunder til unge mennesker, der ønsker at erhverve sig en uddannelse.

Legatet kan uddeles til personer, der er eller har været bosiddende i tidligere Blaabjerg Kommune.

Ansøgningsfrist: 1. november

Hent ansøgningsskema her.

Ellen Margrethe og Edgar Gammeltofts mindefond

Legatet uddeles til uddannelse for økonomisk dårligt stillede unge, der bor i Henne Sogn, eller hvis forældre bor i Henne Sogn, samt til yngre handicappede der bor i Henne Sogn.

Såfremt der ikke er nok kvalificerede ansøgere fra Henne Sogn, kan midlerne uddeles efter de kriterier til ansøgere fra tidligere Blaabjerg Kommune i øvrigt.

Ansøgningsfrist: 1. november

Hent ansøgningsskema her.

Fælleslegatet for værdigt trængende i Varde Kommune

Mindelegat for fhv. sognefoged Niels Jessen og hustru Maren

Legatet kan søges af personer uden formue, der bor i eller er født i Grimstrup sogn, som bl.a. omfatter byerne Hjortkær, Roust, Rousthøje og Grimstrup, og som enten er i gang med en videregående uddannelse eller lignende.

Ansøgningsfrist: Ultimo februar

Hent ansøgningsskema her.

Edith og Hans Knudsens legat

Legatet er nedlagt og der kan derfor ikke søges til legatet længere.