Landbrug

Dyr og bygninger

Hvis du ønsker at udvide eller ændre dit erhvervsmæssige dyrehold eller etablere en ny bygning på dit husdyrbrug, skal det godkendes ved kommunen inden du går i gang.

Læs mere

Tilsyn

Husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af det kommunale tilsyn.

Læs mere

Husdyrgødning

Der gælder regler for kontrol af gyllebeholdere samt for opbevaring og udbringning af husdyrgødning.

Læs mere

Markvanding

Varde Kommune giver tilladelser til etablering af nye markvandingboringer og fornyelse af udløbet tilladelse.

Læs mere