Kontanthjælp

Hvis du bliver ledig og ikke er medlem af en a-kasse, så kan du søge kontakthjælp, hvis du opfylder en række kriterier.

Du søge kontakthjælp, hvis du har en:

 • erhvervskompetencegivende uddannelse
 • er over 29 år 
 • er omfattet af et integrationsprogram i integrationsloven

For at få kontanthjælp skal dine forhold også have ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie. Ændringen kan for eksempel være:

 • arbejdsløshed
 • sygdom
 • graviditet
 • fødsel
 • separation eller skilsmisse

Som kontanthjælpsmodtager skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller barsel.

Jobcentret indkalder dig til en samtale om dine jobmuligheder her og nu. Til samtalen vurderer sagsbehandleren, om du er klar til at tage et ordinært arbejde (jobparat), eller om du ikke er i stand til at varetage et ordinært arbejde (aktivitetsparat). 

Mere om kontanthjælp

Hvis du kan tage et job på almindelige vilkår (Jobparat)

Du er jobparat, hvis du vurderes til at være i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv indenfor tre måneder. Som jobparat kontanthjælpsmodtager tilmeldes du jobcentret som arbejdssøgende. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge job.

Har du ikke fået et arbejde i løbet af tre måneder, vil du blive mødt med et krav om at arbejde for din kontanthjælp gennem nyttejob, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Inden 3 uger skal du oplyse om din uddannelse og tidligere beskæftigelse som et CV på www.jobnet.dk, så arbejdsgivere kan efterspørge din arbejdskraft.
Inden 3 uger efter du er tilmeldt som arbejdssøgende, vil vi holde en personlig samtale med dig for at sikre, at dine oplysninger i Jobnet er korrekte. Du indkaldes til jobsamtale mindst to gange inden for de første tre kalender måneder fra første henvendelse om kontanthjælp.

Du tilbydes virksomhedspraktik og løntilskud. Du har pligt til at tage imod tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Afslår du, skal vi foretage fradrag i din kontanthjælp eller helt stoppe hjælpen.

Som ledig har du desuden mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.

Hvis du ikke kan tage et job på almindelige vilkår (Aktivitetsparat)

Du er aktivitetsparat, hvis du ikke vurderes til at være i stand til at påtage dig ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder.

Er du fyldt 30 år, og vurderet som aktivitetsparat, får du en koordinerende sagsbehandler og en tværfaglig indsats, der kan bringe dig tættere på et job.

Indsatsen er er individuel, og kan indeholde følgende tiltag: 

 • Mentorstøtte
 • Vejledning og opkvalificering - afklaring eller opkvalificering af dine kompetencer, så du kan komme tættere på job.
 • Virksomhedspraktik
 • Job med løntilskud

Som aktivitetsparat kan du desuden få mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.