Kontanthjælp

Hvis du bliver ledig og ikke er medlem af en a-kasse, så kan du søge kontakthjælp, hvis du opfylder en række kriterier.

Du søge kontakthjælp, hvis du har en:

 • erhvervskompetencegivende uddannelse
 • er over 29 år 
 • er omfattet af et integrationsprogram i integrationsloven

For at få kontanthjælp skal dine forhold også have ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie. Ændringen kan for eksempel være:

 • arbejdsløshed
 • sygdom
 • graviditet
 • fødsel
 • separation eller skilsmisse

Som kontanthjælpsmodtager skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller barsel.

Jobcenteret indkalder dig til en samtale om dine jobmuligheder her og nu. Til samtalen vurderer sagsbehandleren, om du er klar til at tage et ordinært arbejde (jobparat), eller om du ikke er i stand til at varetage et ordinært arbejde (aktivitetsparat). 

Mere om kontanthjælp

Hvis du kan tage et job på almindelige vilkår (Jobparat)

Du er jobparat, hvis din sagsbehandler vurderer , at du kan tage et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv indenfor tre måneder. Som jobparat kontanthjælpsmodtager tilmeldes du jobcentret som arbejdssøgende. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge job.

Inden 3 uger skal du oplyse om din uddannelse og tidligere beskæftigelse via et CV på www.jobnet.dk, så arbejdsgivere kan efterspørge din arbejdskraft.
Inden 3 uger efter du er tilmeldt som arbejdssøgende, har vi en personlig samtale med dig for at gennemgå dit CV og for en snak om aktuelle jobmuligheder. Du indkaldes til jobsamtale mindst 2 gange inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse om kontanthjælp.
Som ledig har du mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.

Har du ikke fået et arbejde i løbet af 3 måneder, skal du arbejde for din kontanthjælp gennem nyttejob, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Du har pligt til at tage imod tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Afslår du, skal vi foretage fradrag i din kontanthjælp eller helt stoppe hjælpen.

Hvis du ikke kan tage et job på almindelige vilkår (Aktivitetsparat)

Vurderer din sagsbehandler, at du ikke er i stand til at have et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for 3 måneder, er du aktivitetsparat.

Er du fyldt 30 år, får du en koordinerende sagsbehandler og en tværfaglig indsats, der kan bringe dig tættere på et job.

Indsatsen er er individuel, og kan indeholde følgende tiltag: 

 • Mentorstøtte
 • Vejledning og opkvalificering - afklaring eller opkvalificering af dine kompetencer, så du kan komme tættere på job.
 • Virksomhedspraktik
 • Job med løntilskud

Som aktivitetsparat har du også mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.

Kontanthjælpsloft - hvad betyder det?

Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år? (225 timers reglen)

Hjælp til økonomien på dagpenge og kontanthjælp