Kontaktperson fra 8. kl. til 25-årige

Unge fra 8. klasse til 25 år har mulighed for at få en gennemgående kontaktperson.

Tilbuddet om kontaktperson gælder unge, som i forvejen har kontakt til en eller flere afdelinger i Varde Kommune, og som ikke er godt i gang med uddannelse eller job.

Kontaktpersonen kan hjælpe den unge med at koordinere og guide i forhold til at få den rigtige hjælp, hvis man som ung har udfordringer i forhold til at få en uddannelse eller komme i job.

At kontaktpersonen er gennemgående betyder, at kontaktpersonen i en periode skal hjælpe den unge godt videre – særligt ved overgange mellem fx skole og ungdomsuddannelse eller job.

Den gennemgående kontaktperson kan bl.a. hjælpe med følgende:

  • følge og støtte unge frem mod fastholdelse i uddannelse eller job.
  • hjælpe den unge med at samle trådene og guide.
  • koordinere på tværs af indsatser.
  • støtte den unge i at finde og fastholde uddannelsesmål eller jobmæssigt.
  • støtte den unge i at lave jobansøgninger, CV mv.

Det er Varde Kommune, der vurderer, om den unge kan have gavn af en gennemgående kontaktperson. Den unge inddrages i valget af den konkrete person.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der koordinerer tildelingen af en gennemgående kontaktperson.