Kommuneplan 2017

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Varde Byråd forventes at godkende Kommuneplan 2017 d. 20 juni 2017. Bemærk, at denne side fungerer som bilagsliste til sagsfremstilling for den politiske behandling, og at siden er under revision.

Kommuneplan 2017 fastlægger retningslinjerne for arealanvendelse i Varde Kommune på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og Byrådets mål for fremtiden.

Byrådet har, i forbindelse med behandling af Forslag til Kommuneplan 2017, taget stilling til de indkomne høringssvar, som er samlet i ét notat. Af notatet fremgår Byrådets vurdering af høringssvarene, samt hvilke justeringer disse har medført.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 er der foretaget en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Til den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 er der yderligere foretaget en sammenfattende miljøvurdering ud fra ændringer foretaget efter høringsperioden til Forslag til Kommuneplan 2017.
Det har ud fra disse miljøvurderinger været Byrådets vurdering, at planen ikke ventes at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøvurderingerne er offentliggjort sammen med Kommuneplan 2017. Resultatet af miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse.

Offentlig høring

Kommuneplanforslaget var fra 23/1 2017 til 31/3 2017 i offentlig høring. Her indkom 23 høringssvar, hvoraf 7 omhandlede vindmøller.

Offentlige møder

Der blev i høringsperioden afholdt tre borgermøder, hvor der specielt til mødet omkring Naturpolitik og Friluftstrategi i Tistrup var en god debat.

Kommuneplan 2017 erstatter Kommuneplan 2013.

Nedenfor kan du finde alle bilag tilknyttet Kommuneplan 2017.

INDHOLD

Kvalitetssikring


 

Oversigt over ændringer ved endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Hovedstruktur

Indkomne bemærkninger

Adgang og vejledning til WebGis

Planhæfte for 01. Agerbæk

Planhæfte for 02. Alslev

Planhæfte for 03. Ansager

Planhæfte for 04. Billum

Planhæfte for 05. Blåvand

Planhæfte for 06. Fåborg

Planhæfte for 07. Henne

Planhæfte for 08. Ho

Planhæfte for 09. Horne

Planhæfte for 10. Janderup

Planhæfte for 11. Lunde

Planhæfte for 12. Nordenskov

Planhæfte for 13. Nymindegab

Planhæfte for 14. Næsbjerg

Planhæfte for 15. Nørre Nebel

Planhæfte for 16. Oksbøl

Planhæfte for 17. Outrup

Planhæfte for 18. Sig

Planhæfte for 19. Skovlund

Planhæfte for 20. Tinghøj

Planhæfte for 21. Tistrup

Planhæfte for 22. Tofterup

Planhæfte for 23. Varde

Planhæfte for 24. Ølgod

Planhæfte for 25. Årre