Kommunen på kort

Kort giver overblik. På Varde Kommunes web kort har du fx mulighed for at finde oplysninger, om hvilken lokalplan der gælder for din ejendom eller udbredelsen af registreret jordforurening.

Gå til kortet over Varde Kommune. 

Kortet er opbygget af en række lag, som fx Lokalplan, Jordforurening, Luftfoto og Højdekurver. Lag kan tændes og slukkes i menuen til venstre, og i menuen ”Jeg vil gerne…” samt menuen over kortet findes en række værktøjer som fx Søg adresse, Identificer, Måling og Tegn.