Kommunalvalg og regionsvalg

Hvert fjerde år er der valg til byrådene i Danmarks 98 kommuner. Samtidig afholdes der valg til de 5 regionsråd. Næste valg afholdes tirsdag den 16. november 2021.

Ved kommunalvalg i Varde Kommune kan man stemme på kandidater til Varde Kommunes byråd.

Byrådet i Varde Kommune har 25 medlemmer og er valgt ind for en fireårig periode. Valgperioden for det nuværende byråd løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Samtidig med kommunalvalget er der også valg til regionsrådet. I Varde Kommune stemmer man på kandidater til regionsrådet i Region Syddanmark.

Information om kommunalvalget 2017

Hvad laver et byråd?

Byrådet i Varde Kommune tager sig af opgaver og love, der er særligt forbundet til vores geografiske område.

Under byrådet i Varde Kommune er der seks forskellige udvalg, der hver har deres særlige interesseområde:

Udvalget for Økonomi og Erhverv tager sig af kommunens økonomi og planlægning.

Udvalget for Plan og Teknik behandler sager om eksempelvis byggeplaner, miljø, trafik, energi og forsyning.

Udvalget for Børn og Læring varetager forvaltningen af kommunens skoler, vuggestuer, børnehaver, fritids- og ungdomsklubber samt andre undervisningsmæssige opgaver.

Udvalget for Kultur og Fritid tager sig af diverse kulturelle opgaver som eksempelvis kunst, folkeoplysning, fritid og idræt.

Udvalget for Social og Sundhed arbejder med kommunens ansvar inden for ældre- og handicapområdet samt sundhed generelt.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration beskæftiger sig blandt andet med kommunens indsatser i forbindelse med Jobcentret og integration af flygtninge.

Beslutninger i de seks forskellige udvalg bliver bragt til afstemning i byrådet efter styrelsesvedtægtens regler, inden de vedtages som gældende regler i Varde Kommune.

Hvad laver et regionsråd?

Må jeg stemme?

Du må stemme til både kommunalvalget i Varde Kommune og regionsvalget i Region Syddanmark, hvis du er fyldt 18 år og har fast bopæl i Varde Kommune. Derudover skal et af følgende krav også være opfyldt:

  • Dansk indfødsret (statsborgerskab).

ELLER

  • Statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU).

ELLER

  • Statsborgerskab i Island eller Norge.

ELLER

  • Har uden afbrydelse haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen.

 

I forhold til ovennævnte, er der undtagelsesregler vedr. udlændinge uden opholdstilladelse m.v.

Stem i hjemmet – særligt tilbud for syge

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme i hjemmet.

En vælger med handicap eller nedsat førlighed kan også ansøge om at afgive sin stemme på et andet afstemningssted.

Som noget nyt stilles hjælpemidler - lup samt speciel skriveredskab - til rådighed på alle afstemningssteder, og på afstemningsstedet i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde, vil der også være et hæve-/sænkebord til rådighed.

Ansøgningsskema til ovennævnte kan fås ved at trykke her, eller ved henvendelse til Borgerservice (Frisvadvej 35, 6800 Varde). Telefon: 79 94 68 00.

 

Stem på andet afstemningssted – særligt tilbud til handicappede

En vælger kan ansøge om at afgive sin stemme på et andet afstemningssted i kommunen, såfremt ændringen er begrundet i vælgerens handicap eller nedsat førlighed.

Ansøgningsskema til ovennævnte mulighed kan fås ved at trykke her, eller ved henvendelse til Borgerservice (Frisvadvej 35, 6800 Varde). Telefon: 79 94 68 00.

Skemaet indsendes udfyldt til Borgerservice.

Husk dit valgkort

Der udsendes valgkort til alle dem, der har mulighed for at stemme. Valgkortet skal medbringes til afstemningsstedet. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme.

Hvis du ikke har modtaget et valgkort  eller hvis der er fejl i dit valgkort, skal du kontakte Borgerservice påTelefon: 79 94 74 14
Mail: thbu@varde.dk