Kommunalvalg og regionsvalg

Hvert fjerde år er der valg til byrådene i Danmarks 98 kommuner. Samtidig afholdes der valg til de fem regionsråd. Det næste valg afholdes tirsdag den 21. november 2017.

Ved kommunalvalg i Varde Kommune kan man stemme på kandidater til Varde Kommunes byråd.

Byrådet i Varde Kommune har 25 medlemmer og er valgt ind for en fireårig periode. Valgperioden for det kommende byråd løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Samtidig med kommunalvalget er der også valg til regionsrådet. I Varde Kommune stemmer man på kandidater til regionsrådet i Region Syddanmark.

Som noget nyt kan du denne gang stemme allerede fra klokken 08.00 om morgenen på valgdagen den 21. november 2017. Afstemningen lukker kl. 20.00 på kommunens 23 forskellige afstemningssteder. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme.

Se også evt. mere om kommunal- og regionsvalg på borger.dk.

Information om kommunalvalget 2017

Hvad laver et byråd?

Byrådet i Varde Kommune tager sig af opgaver og love, der er særligt forbundet til vores geografiske område.

Under byrådet i Varde Kommune er der seks forskellige udvalg, der hver har deres særlige interesseområde:

Udvalget for Økonomi og Erhverv tager sig af kommunens økonomi og planlægning.

Udvalget for Plan og Teknik behandler sager om eksempelvis byggeplaner, miljø, trafik, energi og forsyning.

Udvalget for Børn og Undervisning varetager forvaltningen af kommunens skoler, vuggestuer, børnehaver, fritids- og ungdomsklubber samt andre undervisningsmæssige opgaver.

Udvalget for Kultur og Fritid tager sig af diverse kulturelle opgaver som eksempelvis kunst, folkeoplysning, fritid og idræt.

Udvalget for Social og Sundhed arbejder med kommunens ansvar inden for ældre- og handicapområdet samt sundhed generelt.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration beskæftiger sig blandt andet med kommunens indsatser i forbindelse med Jobcentret og integration af flygtninge.

Beslutninger i de seks forskellige udvalg bliver bragt til afstemning i byrådet efter styrelsesvedtægtens regler, inden de vedtages som gældende regler i Varde Kommune.

Hvad laver et regionsråd?

Må jeg stemme?

Du må stemme til både kommunalvalget i Varde Kommune og regionsvalget i Region Syddanmark, hvis du er fyldt 18 år og har fast bopæl i Varde Kommune. Derudover skal et af følgende krav også være opfyldt:

 • Dansk indfødsret (statsborgerskab).

ELLER

 • Statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU).

ELLER

 • Statsborgerskab i Island eller Norge.

ELLER

 • Har uden afbrydelse haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen.

 

I forhold til ovennævnte, er der undtagelsesregler vedr. udlændinge uden opholdstilladelse m.v.

Vil du stille op til kommunalvalget?

Ønsker du at stille op til kommunalvalget i Varde Kommune, skal der afleveres en kandidatliste. En kandidatliste må højst indeholde 29 kandidatnavne.

Kandidatlister, der er repræsenteret i det nuværende byråd i Varde Kommune og fortsat er repræsenteret den 19. september 2017, kan anmode valgbestyrelsen om at blive fritaget for kravet om underskrifter fra stillere.
Disse kandidatlister kan indleveres fra og med tirsdag den 5. september 2017 og indtil kl. 12.00 tirsdag den 19. september 2017.
Valgbestyrelsen skal senest kl. 12. tirsdag den 26. september 2017 give kandidatlisten besked om, hvorvidt valgbestyrelsen fritager kandidatlisten for kravet om stillere eller ej.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra minimum 25 stillere (vælgere i kommunen) – og max 50 stillere, kan indleveres fra og med tirsdag den 19. september 2017 og indtil kl. 12.00 tirsdag den 3. oktober 2017.

Lister og valgforbund skal anmeldes senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.  Det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må højst udgøre 33 kandidatnavne.

 

Kandidatlister og skemaer til anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund kan fås ved henvendelse til Gitte Kiel i Sekretariatet på telefon: 79 94 65 17.

Indlevering af kandidatlister og anmeldelse af liste/valgforbund skal ske til Valgbestyrelsens formand, Sekretariatet i Varde Kommune (Bytoften 2, 6800 Varde).

Hvem kan jeg stemme på?

Når Valgbestyrelsen har godkendt de indleverede kandidatlister, vil vi oprette en oversigt over de kandidater, du kan stemme på til byrådet i Varde. Den linker vi til herfra, når den går i luften.

Hvordan brevstemmer jeg?

Som vælger kan du brevstemme i enhver kommune i landet.

Du kan brevstemme fra og med tirsdag den 10. oktober 2017 og indtil kl. 16.00 fredag den 17. november 2017.

Husk at medbringe legitimation i form af pas, kørekort, sundhedskort eller valgkort.

Du kan brevstemme på Borgerservice (Frisvadvej 35, 6800 Varde) i den normale åbningstid, som er:

 • mandag kl. 09.00 – 18.00
 • tirsdag og onsdag kl. 09.00 – 15.00
 • torsdag kl. 09.00 – 16.45
 • fredag kl. 09.00 – 12.30.

Borgerservice i Varde har ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning mellem kl. 10.00 og 12.00 lørdag den 4. og den 11. november samt fredag den 17. november mellem kl. 9.00 og 16.00, som er sidste mulighed for at brevstemme.

Herudover kan der brevstemmes på de decentrale borgerservicebetjeninger i kommunen:

 • Nørre Nebel Bibliotek, Sønder Allé 21, Nørre Nebel: Mandag kl. 10.00 – 14.00
 • Ølgod Bibliotek, Vestergade 5, Ølgod: Tirsdag kl. 13.00 – 17.00
 • Agerbæk Bibliotek, Kærvej 2, Agerbæk: Onsdag kl. 13.00 – 17.00
 • Oksbøl Bibliotek, Vestergade 29, Oksbøl: Torsdag kl. 14.00 – 17.00.

Stem i hjemmet – særligt tilbud for syge

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme i hjemmet.

En vælger med handicap eller nedsat førlighed kan også ansøge om at afgive sin stemme på et andet afstemningssted.

Ansøgningsskema til ovennævnte kan fås ved henvendelse til Borgerservice (Frisvadvej 35, 6800 Varde). Telefon: 79 94 68 00, og skal afleveres til Borgerservice i perioden fra tirsdag den 24. oktober til fredag den 10. november 2017 kl. 12.00.

Stem på andet afstemningssted – særligt tilbud til handicappede

En vælger kan ansøge om at afgive sin stemme på et andet afstemningssted i kommunen, såfremt ændringen er begrundet i vælgerens handicap eller nedsat førlighed.

Ansøgningsskema til ovennævnte mulighed kan fås ved henvendelse til Borgerservice (Frisvadvej 35, 6800 Varde). Telefon: 79 94 68 00, og indsendes til Borgerservice inden kl. 12.00 den 13. november 2017.

Husk dit valgkort

Der udsendes valgkort til alle dem, der har mulighed for at stemme. Valgkortet skal medbringes til afstemningsstedet. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme.

Hvis du ikke har modtaget et valgkort senest torsdag den 16. november – eller hvis der er fejl i dit valgkort, skal du kontakte Connie Ibsen, der sidder på Borgerservice:

Telefon: 79 94 74 14
Mail: coib@varde.dk

Vælgere, der bor i Varde Kommune og flytter til et andet sted i Varde Kommune efter den 6. november eller anmelder flytning efter denne dato, skal stemme på deres gamle afstemningssted, som fremgår af valgkortet.

Vælgere, der kommer udefra og flytter til Varde Kommune efter den 14. november eller anmelder flytning efter denne dato, kan ikke optages på valglisten i Varde Kommune.