Kørekort

Du skal henvende dig til Borgerservice, når dit kørekort skal fornyes eller ændres.

Du kan få dit kørekort fornyet når:

 • dit kørekort udløber (tidligst 3 måneder før udløbsdato)
 • du har mistet dit kørekort
 • dit kørekort er meget slidt
 • du har skiftet navn
 • du ønsker et nyt kørekort af kreditkorttypen

Du kan også få udstedt:

 • Internationalt kørekort
 • Førerkort til taxa

Flere oplysninger

Du kan læse mere om kørekort på Politiets hjemmeside.

Læs mere om

Har du mistet dit kørekort?

Når du har mistet kørekortet, skal du henvende dig til et borgerservicecenter, hvor du skal underskrive en erklæring under strafansvar. Hvis du finder kørekortet igen efter at have fået et midlertidigt erstatningskørekort, skal det oprindelige kørekort afleveres til kommunen. Du skal medbringe: 

 • et fotografi - i Varde Kommune kan vi også tage foto
 • gyldigt pas

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.  

Kørekort til gruppe 1 kategorierne TM, AM, A1, A2, A, B og BE udstedes med en gyldighedstid på 15 år, dog højst til det fyldte 75. år.

Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, DE og erhvervsmæssig personbefordring samt fornyelse af kørelærergodkendelse, fornyes for 5 år ad gangen frem til det fyldte 75. år.

Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

Fra den 19. januar 2013 udstedes kørekort til stor knallert, motorcykel, bil og traktor/motorredskab med en gyldighedstid på 15 år. Hvis der er mindre end 15 år til, at du fylder 75 år, udstedes kørekortet dog med en gyldighedstid til dit 75. år.

Kørekort, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest den 18. januar 2033 være ombyttet til den nye kreditkortmodel.

Kørekort til lastbil, bus eller erhvervsmæssig personbefordring

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på 5 år.

Er du fyldt 70 år?

Kørekort udstedt til personer, der er fyldt 70 år gælder som standard til det fyldte 75. år. Ønsker du en længere gyldighedsperiode, kan du - efter du er fyldt 73 år - ansøge om fornyelse af kørekortet mod indlevering af en lægeattest. Gyldighedsperioden vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelse:

 • 3 års gyldighed, hvis du er fyldt 73 år, men ikke 74 år
 • 2 års gyldighed, hvis du er fyldt 74 år, men ikke 80
 • 1 års gyldighed, hvis du er fyldt 80 år

Kørekortet kan i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedsperiode end de oven for nævnte, eksempelvis hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, hvor vidt du er ædruelig eller afhængig af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

Hvad skal jeg have med, hvis jeg skal have fornyet mit kørekort?

Skal du have fornyet på grund af slitage, navneændring eller fordi du ønsker et kørekort af kreditkortmodellen, skal du medbringe:

 • Et pasfoto - Vi tilbyder at tage et foto i borgerservice for 85,- kr.
 • Dit nuværende kørekort, som afleveres i Borgerservice

Skal du have fornyet dit kørekort, fordi det udløber, når du fylder 70 år, skal du medbringe:

 • Pasfoto
 • Nuværende kørekort
 • Lægeattest fra egen læge skal medbringes hvis:
  • Du tidligere har haft en sygesag eller
  • Du ønsker at forny et stort kørekort og/eller erhvervskørekort (Gruppe 2, kategori C og D og kode 400, 425 eller 450).

Foto til kørekort

I Varde Kommune kan vi tage et pasfoto til dit pas eller kørekort. Prisen er 85,- kr. for et foto.

Hvis du selv ønsker at medbringe foto, skal du være opmærksom på at der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort.

Kravene kan ses på https://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/

Priser ved fornyelse af kørekort

Kr. 130,- før det fyldte 75 år til gruppe 1

Kr. 50,- efter det fyldte 75 år til gruppe 1 

Kr. 160,- før det fyldte 75 år til gruppe 2

Kr. 0,- for tidsbegrænset gyldighed som følge af helbredsmæssige forhold under 75 år

kr. 280,- Duplikatkørekort (Kopi af kørekort)

Duplikatkørekort (Kopi af kørekort)

Et såkaldt duplikatkørekort,til til kategorierne TM, AM, A1, A2, A, B og BE udstedes med en gyldighedstid på 15 år, dog højst til det fyldte 75. år.

Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, DE og erhvervsmæssig personbefordring samt fornyelse af kørelærergodkendelse, fornyes for 5 år ad gangen, dog højst frem til det fyldte 75. år.

Det kan du få i følgende situationer:

 • hvis du mister dit kørekort
 • hvis dit kørekort er meget slidt
 • hvis du mister dit kørekort, som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge)
 • hvis du skifter navn
 • hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen.

Du skal henvende dig til kommunens borgerservice og medbringe:

 •  et vellignende foto - i Varde Kommune kan vi tage foto.
 • dit gamle kørekort

Hvis du ikke har et kørekort eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

International kørekort

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

 Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du have et internationalt kørekort. Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men er et bevis på, at du har ret til at køre bil. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 25 kr.

Du får dit internationale kørekort i kommunens borgerservice.

Du skal møde personligt op og medbringe: 

 • dit gyldige, danske kørekortet 
 • pasfoto efter gældende regler

Du får det internationale kørekort med, inden du går.

Førerkort til taxa

Hvis du vil føre taxa, limousine eller sygetransportkøretøj, skal du have et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og et førerkort. Førerkortet udstedes af Borgerservice, og du skal henvende dig personligt. Dit førerkort får samme udløbsdato som kørekortet til erhvervsmæssig personbefordring. Et førerkort kan derfor kun udstedes for højst fem år ad gangen.

Udstedelse

Førerkort udstedes ved personlig henvendelse til Borgerservice på Frisvadvej 35, 6800 Varde og koster 100 kr., som du skal betale ved bestillingen.

Du skal medbringe:

 • Gyldigt erhvervskørekort
 • Dåbsattest, navneattest eller pas
 • Sundhedskort
 • Straffeattest
 • Pasfoto - foto kan tages i Borgerservice Varde, kr. 85.
 • Kursusbeviser (ved første gang
 • Tidligere førerbevis

Krav til udstedelse

Er du nyansøger, skal du inden for de sidste ti år have gennemført et chaufførkursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen.
Chaufførkurset omfatter undervisning i både teoretiske og praktiske forhold og skal afsluttes med en prøve. Kurset har en varighed på mindst 70 timer eller et større antal lektioner, der samlet svarer til mindst 70 timer.

Ansøgere, som kun ønsker førerkort til sygetransport, kan fritages for kursuskravet, hvis de har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller en uddannelse, der svarer til ambulancegrunduddannelsen.

Du skal endvidere beherske det danske sprog, således at du kan udføre erhvervet på en tilfredsstillende måde. Du skal også dokumentere et tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi.

Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende mulighed for nye overtrædelser i forbindelse med erhvervet som chauffør.

Du skal sandsynliggøre, at du kan udføre erhvervet som chauffør forsvarligt og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold mv. kan indgå i denne vurdering.

Jeg vil tage kørekort som 17-årig

Fra 1. januar 2017 kan du starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder.

Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov på din ansøgning om kørekort.

Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.

Når du har bestået teori- og køreprøve, må du køre bil med en erfaren bilist - fx din mor og/eller far - som ledsager, indtil du er 18 år.

Krav til ledsageren

Ledsageren skal være mindst 30 år. Han/hun skal have haft et dansk udstedt kørekort til personbil i de seneste 10 år, og i den periode må kørekortet ikke have været frakendt.

Ledsageren skal til enhver tid være i stand til lovligt at køre bilen. Han eller hun må fx ikke være fuld.

Det er dit ansvar

Det er dit ansvar, at du har fortalt ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde for at køre med dig ved rattet. Du skal kunne dokumentere overfor politiet, at du har gjort det. Se her hvordan.

Træn ofte

Det er en god idé at træne så meget som muligt sammen med en eller flere voksne, som du har det godt sammen med, har tillid til og som er gode til at lære fra sig. Så får du god rutine bag rattet og er en mere sikker bilist, når du bliver 18 år og må køre alene.

Når du som 17-årig kører med ledsager, må du kun køre i Danmark.

Læs mere på politiets hjemmeside.

Hvis du vil klage

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

 

Tlf.: 72 21 88 99

 

Mail: info@styr.dk