Visitator

Ansøgningsfrist: 
24-09-2019
Nu har du chancen: Ældre og Sundhed, myndighed søger pr 1/11-2019 en visitator 32 timer pr uge.

Ældre og Sundhed, myndighed, består af Team Administration, Team Hjælpemidler og Team Visitation. Som Visitator bliver du en del af Team Visitation, der behandler ansøgninger om praktisk og personlig hjælp, hjemmesygepleje, træning og hverdagsrehabilitering, madservice, nødkald, omsorgstandpleje, midlertidige ophold og plejeboliger.

Vores nye kollega skal have en grunduddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut – og vil som del af sin opgave skulle behandle plejeforløbsplaner fra sygehuset ud over at passe sine egne borgere. 

Vores mål er at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for vores borgere med afsæt i den enkelte borgers livssituation og mål - vi arbejder med udvikle en endnu mere helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af organisationen. Forløbskoordination er således en væsentlig del af funktionen som visitation.

Derfor har vi behov for en kollega, der har:
Solid faglig erfaring fra kommune eller region – gerne med afsæt i borgerens hverdagsliv.
  • Erfaring med at lave helhedsorienterede behovsvurderinger med en rehabiliterende tilgang og borgeren og pårørende som aktiv medspiller og samarbejdspartner.
  • Visitationen samarbejder med mange leverandører, de andre myndighedsteams, sygehuse med videre – og erfaring og vilje til tværfagligt samarbejde og Relationel Koordinering er et must.
  • Gode kommunikative evner i både tale og skrift, erfaring med IT og dokumentation.
  • Lyst til myndighedsrollen: At træffe afgørelse, der balancerer mellem borgers behov for ønsker, faglighed, etik, lovgivning og det af Kommunalbestyrelsen fastlagte serviceniveau.
  • Står på egne ben – men samtidig i høj grad er en team-spiller.
  • Kørekort.

Vi tilbyder til gengæld:
  • En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor der fokus på nytænkning, faglighed og ordentlighed.
  • Dygtige og engagerede kolleger, faglig sparring og et rigtig godt kollegialt sammenhold
  • Sidemandsoplæring og introduktionsperiode til opgaverne og visitator rollen.
  • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger, kontakt Anette Førgaard, tlf 2174 9999.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 24/9-19 kl 8.00. Der vil blive afholdt samtaler torsdag den 26/9-19 eftermiddag. Søg stillingen via nedenstående link: ”Send ansøgning”