Vil du være en del af Musik & Billedskolen i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 
19-06-2019
Underviser i billedkunst søges pr. 1.8 2019
 
Norm 7,5/37
 
Musik og Billedskolen søger en kunstner/underviser til at undervise vores elever på fire 4 billedkunsthold
 
Undervisningen foregår dels i KunstLab, vores eget værksted der ligger i forbindelse med Musik & Billedskolen og dels på Ølgod Skole.
KunstLab er en kunstbygning ved siden af Stålværket, som er ny renoveret i 2016, med gode faciliteter til undervisning og udstilling.
Undervisningen strækker sig over 25 uger, med start i uge 36.
Ud over den ugentlige undervisning kan der ligge projekter som f.eks. temadag, udflugt, sommerkunstskole og/eller deltagelse i kulturelle aktiviteter i Varde Kommune.
 
Musik & Billedskolen har pt. fem hold med i alt 50 elever.
 
Vi lægger vægt på at du er faglig velfunderet indenfor forskellige udtryk som f.eks. tegning, skulptur, grafik, maleri og blandform og forventer at:
  • Du møder eleverne med godt humør og engagement
  • Du har brede pædagogiske og kunstneriske kompetencer
  • Du kan inspirere – og udfordre såvel begyndere, som videregående elever
  • Du er nysgerrig på eleverne og sætter passende mål
  • Du inddrager elever og forældre i undervisningen
  • Du er opsøgende i forhold til samarbejder både inden – og udenfor Varde Kommune
  • Du ser muligheder i at koble billedkunst og musik
  • Du deltager i relevant mødeaktivitet, arrangementer og ferniseringer
  • Du har lyst til at være med til at udvikle undervisningstilbuddet
 
Der er evt. mulighed for at oprette et hold mere.
 
Undervisningen er fordelt på 3 eftermiddage og foregår i hhv. Varde og i Ølgod mandag, onsdag og torsdag. 
 
Læs mere om vore undervisningstilbud på www.musikogbilledskolen.dk
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FMM
Varde Kommune indhenter børneattest på nye medarbejdere.
 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. juni 2019
Ansættelsessamtaler: Onsdag den 26.juni 2019 om eftermiddagen.
 
 
For yderligere information:
Du er velkommen til at kontakte
Hanne Grønlund (musikskoleleder) på hagr@varde.dk eller 22659531.