Udviklingsorienterede socialrådgivere med netværksinddragende Mindset søges til Børn og Familie - myndighed, Varde kommune

Ansøgningsfrist: 
14-02-2020
Børn og Familie søger socialrådgivere til to faste stillinger samt til et barselsvikariat. For alle tre stillinger gør det sig gældende, at der er tale en 37 timers ansættelser. 

Myndighedsområdet består af 55 engagerede medarbejdere fordelt på tre distrikter. På tværs af de tre distrikter, findes enkelte funktioner, som retter sig mod en bestemt gruppe af børn og unge.

Børn og Familie har gennem de senere år arbejdet med udvikling af området, med særlig fokus på borgerrettet sagsbehandling, indeholdt høj faglighed med vedvarende fokus på barnet. I forlængelse heraf, inviterede Børn og Familie i 2018 Den Permanente Task Force til videreudvikling af området. Forløbet med Den Permanente Task Force afsluttes efteråret 2020, efter et spændende toårigt forløb.
 
Dine faglige og personlige kompetencer:
 • Uddannet socialrådgiver eller har anden relevant baggrund
 • Erfaring indenfor den kommunale forvaltning med særlig fokus på børn og ungeområdet vil være en fordel
 • Har gode kompetencer indenfor mødeledelse og faciliterende processer
 • Har evne og lyst til at arbejde med de administrative opgaver der knytter sig til jobbet
 • Kan beskrive og argumentere skriftligt og mundtligt på et fagligt højt niveau
 • Har erfaring med at arbejde dialogbaseret og skabe reflekterende processer sammen med børn og unge, deres familier samt tværfaglige samarbejdspartnere
 • Har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til de mennesker du møder og anser familien og barnet som dine vigtigste samarbejdspartnere
 • Har evne til at fokusere på muligheder fremfor begrænsninger og til at motivere og engagere andre
 • Du formår at skabe ligevægt mellem juridiske krav og socialfaglige kvaliteter
 • Finder det spændende og givende, at den socialfaglige praksis løbende udvikles og ændres
   
 Vi kan tilbyde
 • En spændende, udfordrende og afvekslende hverdag
 • En arbejdsplads med høj faglighed og fokus på samarbejde på tværs af faggrupper
 • Et arbejdsmiljø hvor du løbende gives muligheden for at udvikle faglige og personlige kompetencer
 • Engagerede kolleger og et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
 • Mulighed for nytænkning og kreativitet i opgaveløsningen
 • Tæt oplæring via mentorfunktion de første tre måneder
 • Faglig sparring ved såvel kolleger som leder samt supervision 3 gange årligt  
   
I din ansøgning bedes du bl.a. komme ind på følgende:
 • Hvad du anser som værende god inddragelse i sagsforløbet og hvordan dette praktiseres?
 • Hvordan du formår at skabe ligevægt mellem juridiske krav og socialfaglige vurderinger? Kom gerne med konkrete eksempler hvor du ser eller har oplevet et dilemma og hvordan dette er håndteret.
 • Dine erfaringer og oplevelser med at skabe udvikling for andre og hvordan dette er grebet an?
 • Endeligt vil det være relevant at det af din ansøgning fremgår, hvorvidt du har erfaring med eller viden om fx arbejdet med unge mennesker, anbragte børn og/eller den øvrige gruppe af børn og unge i alderen fra 0-18 år.
 
Praktiske oplysninger:
Løn i henhold til gældende overenskomst, og principperne i Ny Løn.

Arbejdsstedet er Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde.

Stillingerne ønskes besat pr. 01.04.20 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist d. 14.02.20. kl. 08.00


Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 20.02.20.
 
Ønsker du at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Maren Hansen tlf.nr. 79947614.