Trane Skole & Børnebys specialundervisningstilbud - Labyrinten søger én lærer pr. 1. august 2019

Ansøgningsfrist: 
27-06-2019
 
Trane Skole & Børneby er etableret pr. 1. august 2018 og er et fællesskab bestående af Tistrup almene skoletilbud med 0.-9.kl og SFO, Tistrup specialundervisningstilbud 0.-10. kl., Horne børneby og Thorstrup børneby.
Skolerne i Tistrup, Horne og Thorstrup er teamopdelt i elleve team, og man er primært tilknyttet ét team.

Vi søger én lærer på fuld tid pr. 1. august, der brænder for specialområdet, og som har lyst, interesse i, og engagement for, at være en del af et specialundervisningstilbud, og indgå i et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde.

Som person er du robust, tålmodig, humoristisk og har dine styrker i relationsarbejdet med børn og voksne. Vores ønsker til dine linjefag er primært matematik.
Labyrinten er en afdeling med ca. 85 elever fra 0.-10. kl. og 44 lærere og pædagoger fordelt på 13 klasser.
 
Vores pædagogiske fundament:
Vores specialpædagogiske indsats tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone og er koblet bredt til feltets viden og forskning. Indsatsen omkring eleven planlægges i samarbejde med forældrene, og andre relevante samarbejdsgrupper (UU-vejleder, socialrådgiver, familierådgiver, ergoterapeut m.fl.) og er udtrykt i en elevplan. Målet er at give eleven optimale udviklingsmuligheder, så den alsidige udvikling styrkes, og så eleven kan deltage aktivt i samfundet.

Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt, så der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng, ud fra et ligeværdigt samarbejde mellem det lærerfaglige og pædagogisk uddannede personale.

Vi tilstræber at skabe overblik og genkendelighed ved hjælp af struktur. Det kan være i form af konkret vejledning, organisering og tydelighed. Strukturen kan støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, skriftlig information og andre visuelle værktøjer.
Hvis du ikke allerede har besøgt skolen, kan du danne dig et indtryk på www.traneskoleogbørneby.dk
 
Såfremt du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Marianne Burgdorf på 28 68 05 93.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 27. 

Ansøgning vedlagt relevante uddannelsesbeviser sendes online senest torsdag den 27. juni 2019 kl. 12:00.