Teknisk servicemedarbejder søges til Ejendomscentret i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 
13-12-2019
Da vores nuværende servicemedarbejder har valgt at gå på pension, søger vi en ny kollega. Du vil blive ansat i Varde Kommunes Ejendomscenter og have primær arbejdsplads på afdeling Horne Skole (en afd. af Trane Skole & Børneby). Du får ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningerne på afdeling Horne Skole, (skolen, SFO’en og børnehaven) samt Tistrup Børnehave, tilsyn med tekniske installationer, renholdelse af grønne områder og snerydning.

Du bliver samtidig en del af et team af servicemedarbejdere i distrikt Nord, der er under faglig ledelse af en distriktskoordinator.

Størstedelen af din arbejdstid vil være på Horne Skole, men i samarbejde med teamet af servicemedarbejdere kan der være opgaver, som skal udføres på andre kommunale institutioner (f.eks. andre skoler, børnehaver og plejehjem) i distrikt Nord.

Stillingen er en fuldtidsstilling og arbejdstiden vil normalt ligge indenfor tidsrummet 7.00-16.00 (efter aftale). Derudover vil du også have opgaver ved skolens mange arrangementer, der kan ligge både om aftenen og i weekenderne.
 
Du får et selvstændigt, alsidigt og spændende job i et miljø, hvor vi har en fri og behagelig omgangstone og godt humør. Du får indflydelse på planlægning af eget arbejde i samarbejde med skoleledelsen (den daglige leder eller afd. leder) og distriktskoordinatoren.
 
Dine opgaver bliver blandt andet
 • Varetage indvendig og udvendig vedligehold af bygninger i samarbejde med Ejendomscentret.
 • Styring af de tekniske installationer og styresystemer herunder CTS, adgangskontrol og alarmsystem
 • Indrapportering og opfølgning på energiforbrug.
 • Kontakt til fritidsbrugere i forbindelse med brug af skolens lokaler.
 • Rekvirering af håndværkere samt opfølgning på disse.
 • Opstilling og hjælp ved undervisning, prøver, møder og skolearrangementer.
 • Vedligeholde og trimme udendørsarealer som hæk, græs og grønne områder.
 • Vedligeholde legeplads og boldbaner.
 • Indkøb og styring af depoterne (som depoter til aftørringspapir mv.)
 
Vi forventer, at du
 • er praktisk og har ”hænderne skruet rigtigt på”. Gerne med en håndværksmæssig baggrund.
 • er servicemindet, åben og har god ordenssans
 • kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og initiativrig
 • kan anvende IT på brugerniveau
 • har teknisk forståelse for varme-, vand- og elinstallationer samt CTS-styring (mulighed for oplæring)
 • er god til at strukturere og prioritere opgaver, og er fleksibel og kreativ i forhold til opgaveløsningen
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner, da du i dit daglige arbejde vil have kontakt til personalet på skolen, eksterne håndværkere, fritidsbrugere og kolleger i Ejendomscentret
 • har B-kørekort

Hvem er vi?
Ejendomscentret i Varde Kommune er en ny organisation med en administration på 17 medarbejdere samt en drift bestående af 57 servicemedarbejdere på institutionerne. Driften er delt i seks distrikter, der er under faglig ledelse af seks distriktskoordinatorer.

Ejendomscentret administrerer, drifter og vedligeholder Varde Kommunes samlede ejendomsportefølje, der består af ca. 280.000 m² bygninger fordelt på skoler, daginstitutioner, plejeinstitutioner, administrationsbygninger, erhvervsbygninger mv.

Herudover arbejder vi blandt andet med udvikling og fastholdelse af en optimeret og effektiv portefølje af ejendomme, boliger, bygværker og arealer i samspil med de øvrige forvaltninger i Varde Kommune, Byggemodninger, køb og salg af bygninger, byggegrunde mm., gennemførelse af større byggeprojekter, bekæmpelse af rotter m.v.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen som teknisk servicemedarbejder er på 37 timer pr. uge. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.
 
Ansættelsen er pr. den 01. februar 2020 eller hurtigst muligt derefter. Kørekort til bil er et krav. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest ved ansættelse.
 
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte distriktskoordinator Kristen Bruun på tlf. 2069 1602 eller leder af Ejendomscentret Susanne Fast på tlf. 2465 5360 / sufa@varde.dk

Ansøgningsfrist er den 13. december 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. /19. december 2019.

Du kan se mere om matriklerne i Trane Skole & Børneby på: www.traneskoleogbørneby.dk