Teamleder til Sygeplejen

Ansøgningsfrist: 
11-03-2019
Vil du gerne være med til at præge udviklingen i sygeplejen i Varde Kommune kan det være dig vi søger som teamleder hos Sygeplejen. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2019.
Sygeplejen er organiseret som en selvstændig enhed i Varde Kommune med medarbejdere fordelt på to indmødesteder, henholdsvis i Varde og i Tistrup. Vi er ca. 70 sygeplejersker i alt. Den teamleder vi søger vil være tilknyttet sygeplejegruppen med mødested i Tistrup.
Du vil indgå i lederteamet i Sygeplejen hvor vi er en leder af sygeplejen og i alt 3 teamledere.

Sygeplejen leverer sygeplejeindsatser hos alle patienter med behov for sygepleje i eget hjem, i sygeplejeklinikker, på plejecentre og i specialområdet. Vi er samarbejdsorienterede og relationelt koordinerende med resten af ældreområdet og sundhedsområdet.
Sygeplejen i kommunerne er i hastig udvikling i takt med ”Det nære Sundhedsvæsen” og nu også regeringens udspil om en sundhedsreform, som vi spændt venter på at kunne tage handling på.
Sygeplejen i Varde kommune er i en kontinuerlig forandrings- og udviklingsproces med fokus på rehabilitering, velfærdsteknologiske løsninger og specialesygeplejersker inden for en række sygdomsgrupper. Vi arbejder på at skabe meningsfuld udvikling for vore borgere sammen med medarbejdere og samarbejdspartnere både internt og eksternt. Det mener vi er med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Teamlederens ansvarsområder vil være:
 • Daglig drift, personaleledelse og administrative opgaver.
 • Sikre at enhedens faglige og personlige ressourcer anvendes optimalt.
 • Sikre et godt samspil og samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere vi interagerer med
 • Sikre faglighed, intern kvalitetsopfølgning og udvikling
 • Implementere og følge op på nye retningslinjer og processer
 • Arbejde på det strategiske niveau sammen med resten af lederteamet
 • Udvikle samt optimere fagligheden og kvaliteten af de sundsfaglige opgaver
 • Være frontløber for teknologiske løsninger til gavn for borgere og medarbejdere
   
Vi ønsker en leder der har følgende kompetencer:
 • Sygeplejerske med erfaring fra primær sektor
 • Gerne erfaring som leder og eventuel lederuddannelse, eksempelvis på diplomniveau.
 • Dialogorienteret med kommunikative kompetencer, empatisk og har gode samarbejdsevner.
 • Flair for det gode psykiske og fysiske arbejdsmiljø i en travl organisation
   
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte
Teamleder Kristina Elmquist 2367 6451 eller Teamleder Eva Madsen tlf. 3036 7697.  
Ansøgningsfrist den 11. marts 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 14. marts og den 21. marts 2019 og såfremt du går videre til 2. runde skal du gennemføre en test inden.