Sygeplejerske til Varde kommunes akutsygepleje

Ansøgningsfrist: 
28-01-2019
I Varde kommunes akutfunktion søger vi en barselsvikar på 32 timer fra den 1.marts 2019 og 8 måneder frem med formentlig forlængelse til minimum et år.

Vi er 6 personer i gruppen der dækker dag og aften og vi har en fast aftenvagt der gør at dagvagterne har ca. 6 aftenvagter over en 12 ugers periode. Natopgaverne varetages af de faste nattevagter.

Sygeplejen i Varde kommune er i en kontinuerlig forandrings- og udviklingsproces med fokus på rehabilitering, velfærdsteknologiske løsninger og specialisering inden for en række målgrupper.

I akutfunktionen er der meget fokus på at forebygge og undgå indlæggelser:
 • Borgere til I.V. behandling, I.V. antibiotika, I.V. ernæring og I.V. væske
 • Opfølgning efter kompliceret indlæggelse ved udskrivning
 • Speciel indsats til KOL borgere og borgere med gentagne fald
 • Den ældre medicinske borger

Vi forventer, at du
 • Er fagligt velfunderet og befinder dig godt i akutte situationer
 • Er fleksibel og kan navigere i en hverdag, der kan være travl og uforudsigelig
 • Arbejder målrettet med fokus på borgeren
 • Er venlig og imødekommende
 • Kan bidrage til gode og positive relationer

Vi tilbyder
 • Faglige udfordringer
 • En afvekslende hverdag med mange spændende opgaver
 • Et kollegialt fællesskab med egen gruppe og rutesygeplejerskerne

Sygeplejevirksomheden i Varde Kommune består af ca. 70 sygeplejersker, der yder sygepleje 24 timer i døgnet både til borgere i eget hjem og borgere på plejecentre.

Akutfunktionen er en del af dette og har mødested i Varde.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Teamleder Eva Madsen tlf. 3036 7697.  
Ansøgningsfrist den 24. januar 2019 kl 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 28. januar 2019.