Sundhedschef - Vil du løfte borgernes sundhed sammen med os?

Ansøgningsfrist: 
25-11-2019
Vi søger en sundhedschef, der vil lægge linjen for udvikling og drift af sundheds- og rehabiliteringsområdet i Varde kommune. En chef der har et sundhedsfagligt perspektiv, men forstår at sundhed kun kan løftes i et bredt samarbejde.

Vi har brug for hinanden for at løse opgaven, uanset om det handler om at reducere overvægt blandt børn, lave indsatser for kronisk syge eller sund aldring for ældre medborgere. Det kræver medvirken fra andre at fremme sundheden, fra skoler, daginstitutioner, ældreområdet, kultur- og fritid, men i høj grad også at vi kommer ud og arbejder sammen med civilsamfundet og det frivillige foreningsliv, regionen og andre sundhedsaktører. Derfor vil vi have en sundhedschef, som formår at række ud til hele viften af samarbejdspartnere.

Vi har ambitioner om at få sundhed endnu højere op på den lokalpolitiske dagsorden. Både når det gælder den borgerrettede forebyggelse men også i forhold til den patientrettede indsats, hvor det handler om at skabe kvalitet og sammenhæng for de borgere, der er i kontakt med mange dele af sundhedssystemet. Og vi er allerede godt på vej.

Hvem er du?
Du har et gedigent kendskab til sundhedsområdet fra en kommune eller region. Sundhed er vigtig for dig, og du brænder for at skabe sammenhæng og forebyggelse for borgerne. Du har erfaring med at drive tværgående projekter succesfuldt – også på områder, hvor du ikke kan gøre brug af formel kompetence.

Du har erfaring med ledelse, og du kan varetage den daglige personaleledelse i forvaltningen og af lederne på området. Ideelt set har du en ledelsesmæssig efteruddannelse

Hvad kan vi tilbyde?
Vi har et rigtig godt samarbejde internt i organisationen og eksternt med regionen og Sydvestjysk Sygehus og de praktiserende læger. Vi har mange gode indsatser i gang – vi er ved at implementere røgfri arbejdstid på alle kommunale arbejdspladser, da vi ønsker, at vores medarbejdere skal være rollemodeller for borgerne i kommunen. Vi afprøver forsøg med røgfri skoletid på nogle skoler, og vi finder nye løsninger til at bringe ressourcerne i spil, for eksempel ved at ansætte en tværgående playmaker, der skal bringe patientuddannelser, rygestopkurser mm. ud i lokalområderne via nogle af kommunens mange idrætshaller.

Ansættelse sker på kontraktvilkår. Lønnen fastsættes efter konkret forhandling i forhold til relevante kompetencer, med et forventet lønniveau på ca. 630.000 kr. årligt inklusive kontrakttillæg. Hertil kommer pension.

Vil du bestride den vigtige post som sundhedschef?

Så send din ansøgning inden den 25. november 2019 kl. 8.00. 
Vi håber, du er klar til at starte senest den 1. februar 2020.

Første samtale er den 5. december og anden samtale er d. 12. december. Mellem de to samtalerunder skal du besvare en kompetenceprofil, ligesom vi indhenter referencer.

Se mere i Job og personprofilen her eller kontakt direktør Claus Fjeldgaard på telefon 2165 7014 for yderligere oplysninger.

Her kan du se en film omkring jobbet som sundhedschef
https://www.youtube.com/watch?v=DKbSzpSWsCw&feature=youtu.be