Spildevandsmedarbejder

Ansøgningsfrist: 
07-10-2019
Varde Kommune søger en medarbejder til at varetage opgaver indenfor sagsbehandling af miljøbeskyttelsesloven især med fokus på spildevand og klima.

Du vil blive ansat i kommunens Naturcenter under Teknik og Miljø. Her vil dine opgaver blandt andet blive at arbejde med kommunens spildevandsplanen, behandle ansøgninger om udledningstilladelser samt afledning af tag- og overfladevand, den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, samt indgå i diverse klimatilpasningsprojekter.

Du må meget gerne have erfaring indenfor spildevandsområdet og klimaområdet. Derudover vil det være en fordel hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk organisation.

Vi forventer, at du
   • er ingeniør, biolog eller lignende
   • har et godt kendskab til miljølovgivning
   • er serviceminded og god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
   • er selvstændig og fleksibel i din opgaveløsning
   • er holdspiller, for vi hjælper hinanden
   • kan få noget fra hånden
   • har gode IT-kompetencer

Vi tilbyder dig:

   • Spændende arbejdsopgaver i et godt fagligt miljø
   • En høj grad af uddelegeret ansvar
   • Stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse
   • Et godt socialt miljø med en uformel og humoristisk omgangstone
   • Et godt samarbejdsklima, som er præget af travlhed, hjælpsomhed og humør

Naturcenteret består af 26 medarbejdere, der arbejder i mindre grupper med spilde- og drikkevand, vandløb, park og grønne områder, skov og naturpleje samt natur. Naturcenteret er et af tre centre, der tilsammen udgør afdelingen Teknik og Miljø.

Du skal arbejde på rådhuset på Bytoften 2, 6800 Varde.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Naturcenteret Klaus Bertram Fries på 79947110. Du kan også besøge kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk.

Ansøgningsfrist er mandag den 7. oktober 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdes den 9. og 10. oktober 2019.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt derefter.