Social- og sundhedsassistenter til Tistrup Plejecenter

Ansøgningsfrist: 
16-12-2018
Tistrup Plejecenter søger en SSA 30 timer i blandede vagter, og en SSA i fortrinsvis dagvagt.
Der arbejdes hver 2. weekend

Tistrup plejecenter er en del af Ældreområde Nord. Tistrup plejecenter er en dynamisk arbejdsplads, hvor værdierne Nærvær, Faglighed, Ordentlighed, omsat gennem dialog og handling, hjælper os til at skabe det gode Hverdagsliv for vores beboere og medarbejdere. Vi har en høj grad af medarbejderindflydelse og medansvar, hvor engagement og glæde er væsentlige fænomener.

Vi søger en medarbejder, med lyst og interesse, til at være sammen med vores beboere. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og prioriterer det gode hverdagsliv. Arbejdsredskaberne er faglighed, fleksibilitet, kreativitet og ro.
Tistrup plejecenter er et nyere velfærdsteknologisk plejecenter med 24 boliger. Centret har tillige mange aktive frivillige, som færdes i huset.

Vi har røgfri arbejdstid.

Stillingen er ledig fra 1. jan. 2019, eller snarest muligt derefter.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte teamleder Dorte Sneum
tlf. 7994 8700, eller mobil: 2440 3555.

Ansøgningsfrist søndag d. 16. december 2018 kl. 12.00.
Dato for samtaler er endnu ikke fastsat, men snarest efter d.16. dec.