Samstyrken, afd. Krogen 5, Varde søger en pædagog, 30 timer pr. 1 juni 2019

Ansøgningsfrist: 
23-05-2019
Vi er et botilbud i Varde Kommune til 12 unge udviklingshæmmede mellem 18 – 30 år.
 
Vi har brug for en kollega, der ser det som en faglig udfordring at arbejde med struktur og tydelighed. Vi forventer at du er fysisk og psykisk robust, da enkelte af vores borgere har særlige udfordringer.
 
Du trives med mange bolde i luften, er i stand til at prioritere opgaverne og har lyst til at være en del af et lille team i en fleksibel hverdag, hvor tingene indimellem går hurtigt. Vi arbejder tæt sammen med fokus på kerneopgaven og finder i fællesskab dagligt løsninger på de udfordringer, vi møder. Du har fokus på både interne og eksterne samarbejdsrelationer.
 
Vi udvikler og styrker både praktiske og sociale kompetencer med fokus på udvikling. Vores indsats bygger på størst mulig selvbestemmelse for borgerne. Vi hjælper de unge med at opretholde netværk og indgå i sociale relationer med medbeboere, pårørende, venner og kærester. Vores kultur bærer tydelig præg af ungdomsliv.
 
Samstyrkens kerneopgave er at fremme og motivere til et meningsfuldt og selvstændigt liv for den enkelte borger, hvor borgeren kan mestre mest muligt. Forudsætningen for at nå dette mål er, at vi arbejder tværfagligt - med metoder målrettet den enkelte borger, og at vi via relationsarbejde sikrer omsorg, tryghed og udvikling.
 
Find yderligere oplysninger på vores hjemmeside: www.samstyrken.dk
 
Vi forventer:
  • At du er bevidst om egne værdier og grænser
  • At du trives med forandring og udvikling
  • At du kan være medskaber af et udviklende miljø for borgerne 
  • At du ser forskellighed som styrker i teamet
  • Erfaring med Tegn-til-tale

Vi kan tilbyde:
  • En spændende og udfordrende arbejdsplads
  • Teamsamarbejde og kollegial sparring 
  • Mulighed for indflydelse og faglig udvikling.
  • Tværfagligt samarbejde med metoder, målrettet den enkelte borger. 
  • Røgfri arbejdstid
 
Du må påregne skiftende arbejdstider samt aften- og weekendarbejde.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Har ovenstående vakt din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.
Ansøgningsfrist: 23. maj 2019
Samtaler forventes afholdt den 28. maj 2019
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ann-Tina Martinussen på tlf. 7994 6190 ml. kl. 9–10, eller pr. mail: atmm@varde.dk.

Samstyrken råder over en række tilbud til børn, unge og voksne udviklingshæmmede: Botilbud med og uden nattevagt, aflastning, socialpædagogisk støtte §85 til borgere uden for botilbuddene, fritidstilbud, samværs- og aktivitetstilbud, beskæftigelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med betydelig nedsat funktionsevne mellem 16 – 25 år.

Vi er fysisk placeret på 20 matrikler i Ølgod, Oksbøl, Årre og Varde, og den socialpædagogiske
støtte leveres i hele Varde Kommune. Se mere her: www.samstyrken.dk