Psykologer til Psykologgruppen i Varde kommune

Ansøgningsfrist: 
28-10-2019
Til vores psykologfunktion i Varde kommune ønskes en fuldtidsansat autoriseret psykolog til varetagelse af PPR-opgaver i dagtilbud og skoler, samt en halvtidsansat psykolog til at indgå i vores SATS-puljeprojekt som varer endnu godt to år, gerne pr. 1. 11. 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Du vil komme til at indgå i en gruppe på 9 psykologer med PPR-arbejde og tre psykologer, der arbejder med behandlingstiltag for Myndighedsafdelingen. Vi indgår i et samarbejde med de øvrige PPR-personalegrupper, myndighedsrådgivere, sundhedsplejersker mm.

Du skal derfor gerne være bekendt med almindelig kommunal PPR-arbejde. Vi har for nylig fået vedtaget en samarbejdsmodel med skoler og dagtilbud, der lægger op til øget konsultativ indsats. Målet hermed er at søge at nedbringe indstillingsfrekvensen til psykologer og at få den psykologiske viden mere i arbejde, forud for indstillinger.
Dog er det vigtigt også at kunne forestå diverse udredninger, der kan være med til at afdække individuelle behov hos børn. Disse behov skal efterfølgende fremlægges for hhv. dagtilbud og skoler, så de kan tage højde for disse, i planlægning af tilbud og rammer. Der er et stort bud efter vore kompetencer hos forældre, dagtilbud og skoler. PPR-psykologerne er delt ud på distrikter, hvor man varetager opgaver i såvel dagtilbud som skoler.

For den halvtidsansatte psykolog vil opgaverne blive tildelt løbende af lederen.

Vi har lige nu et fokus på, at få tilpasset vore arbejdsopgaver til den tid der er til rådighed.

Psykologerne indgår i et kollegafællesskab, hvor sparring, supervision, faglig udveksling, social samvær mm indgår som vigtige aspekter i dagligdagen. Har du brug for supervision med henblik på autorisation kan dette aftales. Er du autoriseret kommer du til at indgå i supervisionsgruppen af de autoriserede psykologer. Arbejdspladsen er præget af et godt sammenhold, hvor man understøtter hinanden, og hvor der er plads til et godt grin.

Arbejdstiden er bygget op over en fleks-ordning, som du selv skal bestyre, så du sikrer dig, at du får afviklet optjent fleks inden for en overskuelig tid. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er d. 28. oktober. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 44.  Vi vil tage referencesamtaler med tidligere arbejdsgiver.

Yderligere oplysninger vil kunne fås hos Poul Schou, tlf. 5116 7875 , mail: posc@varde.dk, eller hos Diana Kjærgaard, tlf. 5116 7911, mail: dikj@varde.dk

Det er også muligt at kontakte leder af psykologerne Mogens Sørensen, tlf. 7994 7664 eller på mail: mogs@varde.dk