Praktikanter til Social og Sundhedsafdelingen, efteråret 2019

Ansøgningsfrist: 
15-03-2019
To praktikanter søges til alsidige opgaver i Social- og Sundhedsafdelingen i Varde Kommune, efteråret 2019
 
I Social- og Sundhedsafdelingen i Varde Kommune arbejder vi bredt med sundhedsfremme samt den borger- og patientrettede forebyggelse.

Vi arbejder med sundhed på tværs ind i de andre forvaltningsområder som fx børn og ungeområdet, ældre- og specialområdet, kultur og fritid m.v.

Vi varetager også forskellige udviklingsprojekter på ældre- og sundhedsområdet, f.eks. forebyggelse af ensomhed, kvalitetsudvikling i den borgernære pleje, udbredelse af velfærdsteknologi og understøttelse af trivsel og sundhed blandt plejepersonalet.
 
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne er ikke fastlagt på forhånd, de vil især afhænge af dine interesser og evner.

Men de kan f.eks. ligge indenfor følgende områder:
 •  Projekt Røgfri Fremtid, hvor vi arbejder henimod røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og at gøre rygning mindre synlig i kultur og fritidslivet ved bl.a. at arbejde for at matriklerne omkring hallerne samt offentlige legepladser gøres røgfrie.
 • Arbejde med at optimere formidling af faglige retningslinjer for sundheds- og plejepersonale. Hvilke barrierer er der, og er der alternativer til den traditionelle formidling i form af skriftlige retningslinjer? Fungerer vores elektroniske formidlingsplatform optimalt, eller kan den optimeres?
 • Undersøgelse af udfordringer for sikker medicinhåndtering i kommunen. Hvad vil de optimale arbejdsgange være og hvordan kan velfærdsteknologi understøtte processen? Vi forestiller os at undersøgelsen kan være baseret på interviews af personale, ledere og borgere samt observation.
 • Udvikling af diverse informationsmateriale f.eks. pjecer og hjemmesider til både borgere og personale.
 • Diverse ad-hoc projekter f.eks. udarbejdelse af puljeansøgninger, støtte op omkring implementeringsprojekter, mindre evalueringsopgaver, udarbejdelse af spørgeskemaer, politiske sagsfremstillinger m.m.
 
Vi tilbyder:
 • En praktikperiode på 4-6 måneder - afhængig af dine muligheder kan det være deltid eller fuldtid. Starttidspunktet er ikke fastlagt, men aftales
 • Indblik i hvordan det er at arbejde i en politisk styret organisation
 • Faglig sparring på opgaveløsningen
 • Systematisk opfølgning og feedback på dit forløb
 • Fleksible arbejdstider, hvor vi også tager hensyn til dine ønsker
 • Mulighed for fællesskab og sparring med andre praktikanter i organisationen
Du vil komme til at indgå i et konsulentteam med bred faglig baggrund. Da mange af de opgaver vi løser er relateret til driften, vil du få kontakt til mange forskellige faggrupper og borgere i forløbet.

Praktikken er ulønnet.  
  
Vi forventer, at du:
 • Har interesse i ældre- og sundhedsområdet
 • Er nysgerrig og opsøgende
 • Kan arbejde selvstændigt med konkrete opgaver
 
Spørgsmål kan rettes til Kathrine Biltoft Hansen på tlf. 79 94 66 71/kabi@varde.dk eller til Christina Bonde på tlf. 79946132/chrb@varde.dk

Ansøgning sker via kommunens hjemmeside, ansøgningsfrist er den 15. marts 2019