Praktikanter søges til alsidige opgaver i Social- og Sundhedsafdelingen, foråret 2020

Ansøgningsfrist: 
23-10-2019

 
I Social- og Sundhedsafdelingen i Varde Kommune arbejder vi bredt med sundhedsfremme samt den borger- og patientrettede forebyggelse.
Vi arbejder med sundhed på tværs ind i de andre forvaltningsområder som fx børn og ungeområdet, ældre- og specialområdet, kultur og fritid m.v.
Vi varetager også forskellige udviklingsprojekter på ældre- og sundhedsområdet, f.eks. forebyggelse af ensomhed, kvalitetsudvikling i den borgernære pleje, udbredelse af velfærdsteknologi og understøttelse af trivsel og sundhed blandt plejepersonalet.
 
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne er ikke fastlagt på forhånd, de vil især afhænge af dine interesser og evner.
Men de kan f.eks. ligge indenfor følgende områder:
 
 • Arbejde med at optimere formidling af faglige retningslinjer for sundheds- og plejepersonale. Hvilke barrierer er der, og er der alternativer til den traditionelle formidling i form af skriftlige retningslinjer? Fungerer vores elektroniske formidlingsplatform optimalt, eller kan den optimeres?
 • Arbejde med samskabelse indenfor demensområdet.
 • Udvikling af diverse informationsmateriale f.eks. pjecer og hjemmesider til både borgere og personale.
 • Diverse ad-hoc projekter f.eks. udarbejdelse af puljeansøgninger, støtte op omkring implementeringsprojekter, mindre evalueringsopgaver, udarbejdelse af spørgeskemaer, politiske sagsfremstillinger m.m.
 
Vi tilbyder:
 • En praktikperiode på 4-6 måneder - afhængig af dine muligheder kan det være deltid eller fuldtid. Starttidspunktet er ikke fastlagt, men aftales
 • Indblik i hvordan det er at arbejde i en politisk styret organisation
 • Faglig sparring på opgaveløsningen
 • Systematisk opfølgning og feedback på dit forløb
 • Fleksible arbejdstider, hvor vi også tager hensyn til dine ønsker
 • Mulighed for fællesskab og sparring med andre praktikanter i organisationen
Praktikken er ulønnet.  

Du vil komme til at indgå i et konsulentteam med bred faglig baggrund. Da mange af de opgaver vi løser er relateret til driften, vil du få kontakt til mange forskellige faggrupper og borgere i forløbet.
 
  
Vi forventer, at du:
 • Er studerende på en videregående uddannelse
 • Har interesse i ældre- og sundhedsområdet
 • Er nysgerrig og opsøgende
 • Kan arbejde selvstændigt med konkrete opgaver
 • Taler og skriver dansk
 Spørgsmål kan rettes til til Christina Bonde på tlf. 79946132/chrb@varde.dk
Ansøgningsfrist: 23 oktober 2019.