Praktikant - Politik og analyse, efteråret 2019

Ansøgningsfrist: 
15-04-2019
Udviklingsafdelingen i Varde Kommune tilbyder en praktikantstilling af seks måneders varighed for perioden august 2019 til januar 2020 (såfremt studieordningen blot tillader tre måneders praktikophold er dette også muligt. Du bedes angive din praktiklængde i din ansøgning).

Hvem er vi
Udvikling er en del af Politik, Analyse & Digitalisering. Vi spiller en væsentlig rolle i hele kommunens arbejde med at udvikle, effektivisere og optimere opgaveløsningen til gavn for borgerne og virksomhederne.

Vi løser mange forskellige typer af opgaver på tværs af organisationen, f.eks. projektledelse, procesfacilitering, analyse, evalueringer, brugertilfredshedsundersøgelser, udarbejdelse af beslutningsgrundlag til direktion og politiske udvalg, samt planlægnings- og koordineringsopgaver

Udvikling består af otte udviklingskonsulenter alle med en akademisk baggrund. Vi har et humoristisk arbejdsmiljø, fleksible arbejdsforhold og vægter faglig sparring.

Arbejdsområder
Som praktikant vil dine opgaver kunne være mangeartede alt efter hvad der politisk og administrativt fokus på. Du vil dog som regel have én hovedopgave, der strækker sig over hele praktikperiode. Denne opgave vil suppleres med mindre opgaver.

Hovedopgaven vil med al sandsynlighed være en brugertilfredshedsundersøgelse på et af de store kommunale velfærdsområder (skole-, dagtilbud-, social- og ældreområdet). Derfor vil det være en fordel, hvis du har erfaring med SurveyXact.

De mindre opgaver vil være afhængige af udviklingskonsulenternes arbejdsopgaver i praktikperioden, da opgaverne vil relatere sig til deres arbejde. Det kunne f.eks. være referatopgaver, informationssøgning og mindre analyseopgaver.

Du vil få tilknyttet en kontaktperson under praktikopholdet.

Praktikken er ulønnet.

Hvem kan søge?
Vi opfordrer alle til at søge, men vi ser gerne at vores kommende praktikant er i gang med en længerevarende uddannelse.

Du vil indgå i afdelingen på lige fod med konsulenterne. Det vil sige, at du har flextid, får stillet en kontorplads med computer til rådighed, samt opfordres til at byde ind både fagligt og socialt.

Du er meget velkommen til at henvende dig til Signe Jørgensen på sigj@varde.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Ansøgning sker via Varde Kommunes hjemmeside, under ledige jobs, ansøgning senest den 15. april 2019.