Pædagogisk assistent elever til Esbjerg og Vejen

Ansøgningsfrist: 
23-10-2017
Esbjerg og Vejen Kommuner søger elever til Pædagogisk Assistent Uddannelse, med start den 15. januar 2018.
 
Uddannelsen til Pædagogisk Assistent er en erhvervsuddannelse og varer som
udgangspunkt 2 år og 1½ måned, og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne
foregår på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.
 
Praktikkerne foregår i kommunernes institutioner og varierer fra kommune til
kommune.
 
Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan
man drager omsorg for børn, unge og voksne. Den giver desuden viden om og
færdigheder i, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen
samt viden om kost og motions betydning.
 
Krav til ansøger:
 • Bestået grundforløb 2 – retning Pædagogisk Assistent (PA) eller
 • Har en realkompetencevurdering (RKV), se mere på:
http://www.sosuesbjerg.dk/Uddannelser/Pædagogisk-Assistent/Optagelse-for-dig-der-er-over-25-(RKV).aspx
eller kontakt skolen på 7610 6010.
 • Gældende opholdstilladelse
 
Forventninger til ansøger:
 • Er nysgerrig. At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser
 • Er refleksiv. At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori med henblik på at opnå læring
 • Kan indgå i relationer. At have interesse for andre mennesker, mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen
 • Er empatisk. At kunne genkende og anerkende andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted
 • Kan handle etisk. At handle fornuftigt og rigtigt ud fra givne normer og værdier, og ud fra gældende love og retningslinjer
 
Vi lægger vægt på, at du er:
 • God til at samarbejde – og til at arbejde selvstændigt
 • Mødestabil og robust
 • Indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling
 
Vi tilbyder:
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb
 • En uddannelseskoordinator og en daglig leder samt en praktikvejleder i praktikkerne
 • En uddannelsesvejleder og en kontaktlærer mens du er i skole
 
Løn: Efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.
 
Praktiske oplysninger:
 • Ansøgningsfrist den 23. oktober 2017, kl. 12:00.
 • Ansættelsessamtaler finder sted i november 2017.
 • Ved ansættelse skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.
 • Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge
 • stillingen. 
 • Såfremt du lider eller har lidt af en sygdom, som har væsentlig betydning for at passe dit fremtidige arbejde, bedes dette oplyst.
 • Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og der kan forekomme aften- og weekendarbejde.
 • Hvis du er over 25 år, har du evt. mulighed for at søge voksenelevløn – se overenskomsten mellem KL og FOA:
https://www.foa.dk/Forbund/Elever/PAU/OK-HTML/Loen-og-nyttige-satser
 
Kommunerne har et tæt samarbejde om ansættelsen af elever med Social- og
Sundhedsskolen i Esbjerg.
 
Ansøgningen sendes elektronisk.
 
Vedhæft din ansøgning samt anden relevant dokumentation. I den elektroniske ansøgningsformular skal du vælge, i hvilken kommune du ønsker en elevplads.