Pædagog til Specialbørnehaven Solsikken

Ansøgningsfrist: 
26-01-2020
Specialbørnehaven Solsikken søger uddannet pædagog m/k på 37 timer i en barselsvikariat hurtigst muligt eller senest pr. 1. marts – 31. juli 2020, evt. med mulighed for forlængelse:

Specialbørnehaven Solsikken er en del af det fællesledede Varde Specialtilbud, der omfatter Specialafdelingen på Lykkegårdsskolen og Labyrinten i Tistrup. I Varde Specialtilbud arbejder vi med det formål at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær, dette med afsæt i Varde Kommunes værdier ordentlig, værdiskabende og stærk.

Specialbørnehaven Solsikkens lovgrundlag findes i Lov om Social Service §32.
Solsikken kan modtage 12 børn i alderen 0-6 år, som på grund af betydeligt og varigt nedsat psykisk- og/eller fysisk funktionsevne har et særligt behov for pædagogisk støtte og behandling, som ikke kan dækkes i en almindelig daginstitution.

Med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og mestring skaber vi individuelle læringsrum, hvor kommunikation, leg og trivsel er det centrale i pædagogikken.

Vi forventer, at du brænder for specialområdet og for udvikling af den anerkendende, positive og faglige tilgang i Specialbørnehaven Solsikken. Du skal have ’et lyst sind’ og et inkluderende menneskesyn. Vi forventer, du har stærke relationelle kompetencer, da vi beskriver vores kerneopgave som ”udvikling gennem relationer”.

Vores kommende pædagog:
 • har specialpædagogisk erfaring, gerne med relevant efteruddannelse, eksempelvis: AKT, ICDP, praktikvejleder, autisme, neuropædagogik og/eller alternativ supplerende kommunikation,
 • forstår at skabe udviklingsstøttende kontakt med det enkelte barn,
 • observerer, blandt andet via videooptagelser, tilrettelægger, igangsætter, gennemfører, reflekterer over, dokumenterer og evaluerer en pædagogisk proces,
 • kan arbejde didaktisk og kan dokumentere og beskrive det pædagogiske arbejde på skrift,
 • kan organisere, tilrettelægge, følge op, lede og fordele i daglig pædagogisk praksis.
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ,
 • har hjertet med, glædes og begejstres i det specialpædagogiske arbejde med børn, forældre og kollegaer.
 • formår at tage ansvar for såvel det daglige forældresamarbejde, som samtaler omkring børnenes trivsel, læring og udvikling.
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tværfagligt. Er en god formidler, som gerne videndeler.
 • oplever det vigtigt at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, faglig udvikling og trivsel i hele Varde Specialtilbud og i vores lokale personalegruppe.
 • ser muligheder og ressourcer i omgivelserne, hvor der tænkes i helhedsløsninger.

Hvad kan vi tilbyde:
 • et spændende job, hvor du møder fagligt velfunderede, positive og engagerede kollegaer, som gør brug af hinandens ressourcer og kompetencer.
 • mulighed for faglig- og personlig udvikling og et tæt forældresamarbejde.
 • et visionært område med dialog, tæt samarbejde og netværksdannelse på tværs af de enkelte afdelinger.
 • vores primære daglige fokus i al samvær med børn og familier er læring, trivsel og chancelighed.
 • en organisation bestående af flere afdelinger, som gør at fleksibilitet og omstillingsstyrke er en del af vores dagligdag.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder Jette Sillesen på mobil nr. 2045 3836.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist søndag den 26. januar 2020 kl. 18.00.
Samtaler forventes afholdt torsdag den 30. januar 2020 fra kl. 15.00.