Nordenskov- Næsbjerg Skole afdeling Nordenskov søger en skolepædagog til SFO/juniorklub og skole

Ansøgningsfrist: 
25-06-2019
Pr. 1. august 2019 har vi en spændende stilling ledig som skolepædagog på 31 timer/uge.
Vi søger en engageret pædagog, der har lyst til at være med til at tænde lys i børns øjne.

Afdeling Nordenskov har 117 dejlige børn fordelt på 0.-3. årgang og 4.-6. årgang i henholdsvis team 1 og team 2.

I SFO’ en er der pt. 53 glade børn og 2 engagerede pædagoger, 1 medhjælper og en SFO leder.
I Juniorklubben er der pt. 55 børn tilmeldt og 1 engageret pædagog og 1 medhjælper.

Vi tilbyder:
Glade børn og engagerede medarbejdere
Gode fysiske rammer indenfor og store udearealer med bl.a. multibane, ACT-bane, legeborg, væksthus og bålhytte
Stor fleksibilitet blandt personalet præget af et fællesskab, hvor vi løfter i flok
Forskellige kompetencer der anses som en styrke
Samarbejde med lærerne i indskolingsteamet
God vidensdeling og sparring mellem lærere og pædagoger
IT som en integreret del af vores pædagogiske praksis
Sammenhængende arbejdstid i SFO/klub og skole.

Vi søger en pædagog der:
Kan se en spændende udfordring i SFO/juniorklub og i indskolingen
Kan gøre en positiv forskel for børn med særlige behov
Har erfaringer med at arbejde i teams
Har interesse i at bruge vores udearealer i skole og SFO/klub
Er positiv, udadvendt og fleksibel
Bruger IT som pædagogisk værktøj
Vægter forældresamarbejdet højt
Kan skabe overblik i en travl hverdag
Er omstillingsparat og kan se muligheder frem for begrænsninger

Kontakt: Gitte Lyhne SFO leder via mail gitl.@varde.dk. Mobil 30501913 eller til filialskoleleder Jan Pimenta via mail japi@varde.dk. Mobil 20675919.

Se også flere oplysninger på www.nordenskovskole.dk

Løn i henhold til gældende overenskomst.
Ved ansættelse indhentes børneattest.

Rundvisning og info: Fredag d. 21. juni kl. 16.00.
Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 25. juni kl. 12.00.
Ansættelsessamtale: Torsdag d. 27. juni 2019 fra kl. 16.00