MØLLEHUSET I TISTRUP SØGER EN TILKALDEVIKAR

Ansøgningsfrist: 
17-10-2019
MØLLEHUSET I TISTRUP SØGER EN TILKALDEVIKAR
 
Møllehuset søger hurtigst muligt en tilkaldevikar til forefaldende arbejde i forbindelse med sygdom, ferie og lignende. En pædagoguddannelse er ikke en betingelse.
 
”Møllehuset” er en aldersintegreret daginstitution med 75/90 børn i alderen 0-6 år. Vi arbejder i aldersopdelte grupper.
 
Vi lægger bl.a. vægt på:
- omsorg og nærvær for det enkelte barn
- at styrke børnenes kammeratskaber
- at skabe trygge rammer for børnene
- et godt samarbejde med forældre og bestyrelse
- legen
- spontane og planlagte aktiviteter ude og inde.
 
Vi forventer at du:
- vil være medvirkende til et godt samarbejde med børn - forældre – personale de dage hvor du er på arbejde
- er åben, ærlig og loyal
- kan møde med kort varsel
- accepterer såvel arbejdet med børnene samt praktisk arbejde
 
Vi kan tilbyde:
- 75/90 dejlige børn
- gode kollegaer
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Bente Hj. Sørensen eller souschef Bodil Sørensen. Mellem 12.30 og 13.30. Tlf. 7994 8650
 
Ansøgning vedlagt relevante bilag skal være os i hænde senest d. 17-10-19 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 43.
Har du ikke hørt fra os d. 1. november er stillingen besat til anden side.