Kontaktperson til ældre borger

Ansøgningsfrist: 
28-02-2017
Varde Kommune søger kontaktperson til opstart snarest muligt
 
Til en ældre dame, som er funktionsmæssigt døvblinde (syns- og hørehæmmet) søges kontaktperson.  Arbejdstiden hos borger er gennemsnitligt 4 timer om ugen. Stillingen er timelønnet.

Det vil være en fordel, hvis kontaktpersonen er fra lokalområdet. Borger bor i Nørre Nebel.

Læs om kontaktpersonordningen for døvblinde via link: https://www.cfd.dk/cgi-bin/uploads/media/pdf/Rådgivning/Faktaark/Kontaktpersonhåndbog%202015.ny%20udgave.pdf
 
Kontaktpersonens arbejdsopgaver er følgende:
 
  • At være bindeled til omgivelserne.
  • At orientere om hverdagen ved avislæsning m.m.
  • At ledsage og beskrive omgivelserne, samt sikre vellykket kommunikation ved indkøb, gåture, sociale arrangementer, møder og lign.
  • At bistå med at formidle breve, m.m.
 
Oplæringen sker hos borgeren selv og desuden gennem instruktion, undervisning og supervision ved CFD´s Døvblindekonsulentordning.
 
Vi forventer at den kommende kontaktperson har følgende kvalifikationer:
 
  • Kan formulere sig tydeligt og langsomt.
  • Har gode oplæsnings- og formidlingsevner.
  • Kan ledsage borger på gåture.
  • Har situationsfornemmelse.
  • Har tålmodighed og humor. 
  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
 
Døvblindekonsulent  Eva Oltmann på mail eo@cfd.dk./ telefon 44 39 12 27/24271709