Jobcenter Varde søger 3 jobformidlere / mentorer til et 2 årigt projekt

Ansøgningsfrist: 
02-02-2020
Vil du være med til at skabe fremtidens jobcenter og gå nye veje?

Jobcenter Varde søger 3 jobformidlere / mentorer til indsatsen Bedre indsats til borgere i ressourceforløb -  et 2 årigt projekt med udløb den 31.december 2021, 37 timer om ugen.  Stillingerne er således tidsbegrænset og tiltrædelse snarest muligt.

Vi tager udgangspunkt i borgerens ressourcer frem for begrænsninger - vi interesserer os for hvad borgerne kan, i stedet for hvad de ikke kan, og hvordan dette kan bruges positivt på arbejdsmarkedet.

Stillingerne er tilknyttet afdelingen Rehabilitering. I Jobcentret er vi 155 medarbejdere fordelt på 8 afdelinger. Som medarbejder i Rehabilitering kommer du til at arbejde sammen med 11 kolleger.
Varde Kommune har besluttet, at den kommende forenkling af beskæftigelsesområdet er startskuddet til en gentænkning af jobcentret. Det betyder, at en stor forandringsproces er i gang, og et særligt hovedfokus er at inddrage borgere og virksomheder som aktive medspillere.

Kerneopgaven i Jobcenter Varde er at hjælpe mennesker bedst muligt – uanset alder og funktionsniveau – til selvforsørgelse ud fra værdien om, at netop det, giver livskvalitet.
I helt særlige tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, og så er opgaven, så vidt muligt, at sikre det enkelte menneske et økonomisk fundament.

Du kommer til at arbejde med den arbejdsmarkedsrettede indsats for borgere, der deltager i ressourceforløb. Du kommer til at fungere som borgerens primære kontaktperson og skal understøtte borgerens vej mod job og lønnede timer. Du skal opbygge en tæt og tillidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb. Du skal have viden om det lokale arbejdsmarked for at kunne hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet. Du skal først og fremmest have fokus på borgerens ressourcer. Borgeren skal samtidig støttes i at mestre de eventuelle udfordringer, som borgeren selv vurderer står i vejen for et job. Støtten varetages som udgangspunkt af dig i samarbejde med den koordinerende sagsbehandler.


Dine arbejdsopgaver vil primært omfatte:
 • Samarbejde med borgere i ressourceforløb
 • Virksomhedsrettet indsats – opsøgende kontakt til virksomheder bredt set
 • Motiverende samtaler med fokus på den jobrettede indsats – CV og ansøgninger
 • Mentorfunktioner
 • Administration og registrering af indsatsen i jobcentres it-systemer
 • Skriftlig afrapportering til brug for vurdering af arbejdsevnen.
   
Om dig
 • Du kan lide at tale med mennesker og være med til at hjælpe dem, hvis de er på kanten af arbejdsmarkedet
 • Du kan aktivt arbejde med inddragelse af borgeren, så denne får valgmuligheder, ansvar og ejerskab
 • Du har erfaring med og lyst til den virksomhedsrettede indsats i forhold til borgere og virksomheder
 • Du har lyst til støtte borgeren i at mestre de eventuelle udfordringer, som står i vejen for job
 • Din baggrund kan være beskæftigelsesrettet, socialfaglig, fysio- eller ergoterapeutisk, pædagogisk, lærer, socialrådgiver uddannet eller andet
 • Du har gå på mod og kan skabe resultater gennem personlig indsats og stille krav om beskæftigelse uanset borgerens baggrund
 • Du har fokus på borgeren, arbejdsmarkedet og virksomhedernes behov i opgaveløsningen
 • Er god til at arbejde sammen på tværs af fagligheder og opgaver omkring borgerne
 • Du er stabil, arbejder selvstændigt og struktureret
 • Du er god til skriftlig og mundtlig kommunikation og har gode IT-kompetencer
 • Du har kørekort.
 
Vi tilbyder
 • En god arbejdsplads med klare værdier og mål
 • Høj faglighed
 • Flekstidsordning
 • Engagerede og positive kollegaer
   
Løn efter gældende overenskomst

Ved ansættelse skal straffeattest afleveres.

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakt afdelingsleder Laila Nielsen på mail lain@varde.dk eller på tlf. 20139194.


Du kan læse mere om projekt Bedre indsats til borgere i ressourceforløb her: https://star.dk/media/11072/bilag-1-indsatsmodel-for-bedre-indsats-for-borgere-i-ressourceforloeb.pdf
 
Ansøgningsfrist: 2. februar 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: den 19. og 20. februar, ved behov for 2 samtaler sker det den 24. februar.