Genopslag – Skoleleder for Trane Skole og Børneby

Ansøgningsfrist: 
29-01-2019
Da vi gerne vil have endnu flere ansøgere til stillingen, spørger vi igen:

Vil du være den nye leder af Trane Skole og Børneby?
 • Vil du sætte dit aftryk på en ”ny” organisation?
 • Har du indsigt i børns trivsel og læring?
 • Har du en solid lederuddannelse og ledelseserfaring?
 • Kan du lede en kompleks enhed fordelt på flere matrikler?
 • Kan du lede gennem ledere?
Så er det måske lige dig, vi søger som ny skoleleder hos os i Trane Skole og Børneby.

Om Trane Skole og Børneby:
Trane Skole og Børneby er en ny konstruktion, der blev etableret i forbindelse med strukturændringer for skole- og dagtilbudsområdet i Varde Kommune i 2018.  Vi er derfor stadig på vej. Det giver dig en unik mulighed for at sætte dit aftryk på implementeringen af strukturen.  En sådan rejse forudsætter en leder, der har gennemslagskraft, er tydelig i sin kommunikation, har forståelse for lokalsamfundets styrker og er i stand til at sætte fokus på både de enkelte enheder og på fællesskabet. 

Trane Skole og Børneby er placeret på fem forskellige matrikler i tre landsbyer. Det betyder, at man som leder skal være synlig uden kunne at være tilstede på alle matrikler på én gang.  Man skal derfor holde fokus på den overordnede ledelse af enheden, være til rådighed for sparring med syv afdelingsledere og gennem dialog understøtte, at de har mulighed for at løse opgaverne på de enheder, de har den daglige ledelse af.
Og hvem er vi? Prøv engang at klikke på dette link og mød os:

http://intranet.vardekommune.dk/media/1854482/Trane-Skole-og-Boerneby-praesentation-nov18.pdf 

Som ny leder af Trane Skole og Børneby har du følgende kompetencer:
 
 • En lederuddannelse, ledererfaring og gennemslagskraft
 • Evner at sætte og forfølge tydelige strategiske og pædagogiske retninger og mål
 • Er en tydelig personaleleder med relevant pædagogisk uddannelse og den nødvendige faglighed
 • Blik for både den enkelte og fællesskabet
 • Kan lede gennem ledere
   
Herudover lægger vi vægt på, at du med en systematisk og struktureret tilgang kan bidrage udviklingsorienteret både i forhold til Trane Skole og Børneby og det samlede skolevæsen. Du evner at samarbejde gennem dialog internt og eksternt i organisationen og kan fastholde afdelingernes sammenhængskraft i forandrings­processer og under ændrede vilkår. Du kan se potentialet i vores nuværende kultur og samtidig ”forstyrre” den i passende omfang i forhold til nyudvikling og nytænkning.

Som vores nye skoleleder har du følgende personlige egenskaber:
 
 • Evner at se ledere, medarbejdere, fællesbestyrelse og forældre som en ressource
 • Kan indgå i ledelsesteamet for Trane Skole og Børneby
 • Evner at se potentialet og tør uddelegere opgaver uden at miste overblikket
 • Trives med de løbende forandringer i et politisk styret system

Herudover lægger vi vægt på, at du er en inspirerende, synlig, engageret, lyttende og visionær pædagogisk leder med en anerkendende og positiv tilgang til alle elementer i moderne skoleledelse i forhold til elever, personale, forældre og samarbejdspartnere. Du er robust, har økonomisk sans, humor og overblik samt et positivt menneskesyn. Du prioriterer god personaleledelse som udgangspunkt for at skabe følgeskab.

Vi håber ovenstående viser, at Trane Skole og Børneby er godt på vej og håber, at du har lyst til at blive en del af rejsen.

Kontakt og yderligere oplysninger:
Viceskoleleder Birte Johannessen tlf. 7994 8410 – mobil 2339 9555
Fællesbestyrelsesformand Arthur Hvelplund mobil 2922 8559
Skolechef Karen Mortensen tlf. 7994 7123 – mobil 2034 3678

Se yderligere information på: www.traneskoleogbørneby.dk

Ansøgningsfrist:
Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 08.00. Send din ansøgning og bilag til Varde Kommunes Skoleafdeling via linket i stillingsopslaget.

Første samtalerunde afholdes onsdag d. 6. februar 2019.
Evt. anden samtalerunde afholdes torsdag d. 21. februar 2019.

Ansøgere skal være indstillet på at gennemgå en profiltest mellem de to samtalerunder.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Forventet tiltrædelse d. 1. april 2019.