Fysioterapeut til Børn og Familie i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 
21-10-2019

-  6 måneders vikariat med tiltrædelse snarest muligt.
Bemærk: kort ansøgningsfrist.


I Børn og Familie søger vi en fysioterapeut til et 6 måneders vikariat fra 1. november 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 32 timer/uge eller efter aftale. Derudover skal man i nogle uger påregne ekstra timer til varetagelse af genoptræning. Dette afregnes udover den faste månedsløn.

Fysioterapeuterne er en del af Tidlig Indsats og er organisatorisk placeret i Børn og Familie. Vi har til huse på Lerpøthus, Lerpøtvej 50 C i Varde og deler lokaliteter med Sundhedsplejen, Den kommunale Tandpleje og Sygeplejen.

Fysioterapi er et tilbud til børn i alderen 0 – 18 år i form af specialpædagogisk bistand, vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning af børn med en almen genoptræningsplan. Den nuværende opgavefordeling går i retning af en endnu større grad af konsultativ bistand, som del af den pædagogisk, psykologiske rådgivning (PPR).

Arbejdet med det enkelte barn foregår som oftest i barnets vante omgivelser – det kan være i skoler og dagtilbud, men kan også være i hjemmet eller i vores træningssal på Lerpøthus eller på Lykkesgaardskolen i Varde.


Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være:
 • Konsultative opgaver i skole og dagtilbud – specialpædagogisk bistand
 • Rådgivning og vejledning til forældre og andre faggrupper
 • Individuel træning til børn med vederlagsfri henvisning.
 • Undersøgelse og vurdering af barnets funktionsniveau samt udarbejdelse af træningsprogrammer
 • Holdtræning
 • Træning ud fra genoptræningsplaner.
 
Vi lægger vægt på at du:
 • Har erfaring med fysioterapi til børn, men det er ikke et krav
 • Er faglig, udviklingsorienteret og har gode kommunikative evner.
 • Har en positiv tilgang, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Er fleksibel og åben over for nye opgaver og udfordringer.
 • Er god til at prioritere, planlægge samt arbejde selvstændigt
   
Vi kan blandt andet tilbyde:
 • 3 meget hjælpsomme børnefysioterapeuter som nærmeste kollegaer
 • Et fagligt spændende og meget alsidigt job
 • En udfordrende hverdag
 • Mulighed for et bredt tværfagligt samarbejde, hvor barnet er i centrum
 
Vi håber, at du har fået lyst til at høre mere om fysioterapien i Børn og Familie i Varde Kommune og glæder os rigtig meget til at høre fra dig.

Indhent meget gerne flere oplysninger hos Leder af Tidlig Indsats Annette Pedersen, telefon 24 26 84 54

Løn ifølge overenskomst.
Der indhentes børneattest.

Send din ansøgning med CV og bilag senest mandag den 21/10 2019 kl. 12.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 23/10 2019 fra kl. 13