Fast Lærerstilling ved Ansager Skole

Ansøgningsfrist: 
03-06-2019
Vil du sætte dit fingeraftryk på Ansager Skoles udvikling?
 
Hvis du har lyst til at arbejde på en skole, hvor vi prioriterer
 
- en spændende hverdag på en skole i udvikling
- anvendelse af digitale midler i undervisningen
- fokus på trivsel, åben dialog, udvikling og positiv tankegang
 
 Så vil Ansager Skole helt sikkert være stedet for dig.
 
Vi søger en lærer pr. 01.08.2019 til 37 timer med linjefag i tysk og dansk til vores overbygning, er du også uddannet læsevejleder er det bestemt en fordel.
Du evner som lærer, at vende ideer til handling og organisere arbejdet samvittighedsfuldt.
 
Ansager skole har fokus på at arbejde med elever, der er i ordblindevanskeligheder. Du har mulighed for at læse vores ordblindestrategi på skolens hjemmeside.
 
Stillingen er en fast stilling og er på fuld tid.
 
Vi er en skole med 200 dejlige elever fra 0. - 9. klasse, en medarbejderstab på 27 lærere/pædagoger, en god forældreopbakning og et velfungerende forældresamarbejde.
 
På Ansager Skole er samarbejde på tværs af årgangene i fokus.
Skolen er organiseret i 3 faser, indskoling, mellemtrin og udskoling.
 
Skoletiden er inddelt i fag- og primærtimer. Fagtimerne er fag-faglig undervisning mens primærtid er tid til social udvikling, lektieværksteder og de obligatoriske emner.
Eleverne arbejder både på stamhold men også i primærgrupper, der er sammensat på tværs af årgangene.
 
Vi prioriterer at have et rart og godt arbejdsklima. Skolens lærere og pædagoger er organiseret i faseteam og klasseteams, og arbejder sammen om at sikre elevernes trivsel og faglige udvikling.
 
Du er velkommen til at komme og besøge skolen, tirsdag den 28. maj kl. 15:00, hvor der vil være rundvisning og mulighed for at stille spørgsmål.
 
For yderligere information om skolen, henvises til skolens hjemmeside og Skoleleder Jens Skouboe på 79948591 eller Viceskoleleder Anja Hessellund på 79948592
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Varde Kommune har den generelle politik, at vi indhenter den særlige straffeattest(børneattest) for nyansatte, der skal arbejde med børn under 15 år.
 
Ansøgning vedlagt uddannelsesbevis samt relevante bilag sendes elektronisk via link http://www.vardekommune.dk/Job-hos-os.aspx
 
Ansøgningsfrist er torsdag den 3.juni 2019 kl. 12:00
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 12. juni fra kl. 15:30