Contract Manager

Ansøgningsfrist: 
28-01-2019
Kan du brænde igennem, finde interesse for kontraktstyring og indkøbsadfærd i en kommune, og vil du skabe dit eget job - så er Varde Kommunes indkøbsafdeling det rigtige sted for dig.

I Varde Kommune ser vi forsat muligheder for at effektivisere vores indkøb. Potentialet har dog bevæget sig, så det ikke længere kun er udbud der kan give effektiviseringer. Vi vil fremadrettet have forstærket fokus på kontraktstyring og optimering af kommunens indkøbsadfærd.

Der er derfor behov for, at der skabes en strategisk og målrettet tilgang til kontraktstyring og indkøbsadfærd - det skal du være primus motor på at få skabt.

Du vil få en høj grad af indflydelse på din opgaveløsning og være meget selvkørende i dit job. Samtidig kan du dog regne med opbakning, støtte og sparring fra din afdeling.

Du skal kunne arbejde strategisk og analyserende og sandsynliggøre fremtidige effektiviseringer. For at kunne få succes i jobbet vil det kræve en stærk personlig profil der kan håndtere mange forskellige interessenter, forståelse for de områder du skal operere i, men også kunne bevare fokus på din kerneopgave.

Du skal være selvmotiverende, initiativrig, vedholdende, have gennemslagskraft samtidig med at du kan operere i forskellige miljøer og samarbejde på tværs i hele organisationen.

Det kan du forvente af os:
 • Rigtig godt arbejdsmiljø
 • Gode kolleger og sparringspartnere
 • Sociale aktiviteter
 • Professionel tilgang til indkøb
 • Godt fagligt miljø
 • Gode muligheder for videreudvikling

Det kan vi forvente af dig:
 • Du er nytænkende, selvkørende og har en proaktiv kommerciel tilgang til løsningen af opgaver
 • Du evner at skabe relationer på tværs af fagområder
 • Du kan operere strategisk og analytisk
 • Du har erfaring med kontraktstyring – gerne indenfor ITområdet
 • Du har en relevant uddannelse – gerne på kandidatniveau – med fokus på kontraktstyring og analyser.
 • Du har erfaring med eller kendskab til udbudsloven
 • Det vigtigste for os er at du har en personlig profil og kompetencer der passer til jobbet

Din kerneopgave:
 • Optimering og styring af kontrakter og indkøbsadfærd i Varde Kommune.

Eksempler på kommende opgaver:
 • Du skal i din første tid her fokusere på ITområdet. Udover kontraktstyring skal du også være behjælpelig med indgåelse af kontrakter og udbud.  
 • Udarbejdelse af strategi for kontraktstyring og arbejdet med indkøbsadfærd.
 • Fokus på realisering og sandsynliggørelse af effektiviseringer indenfor området.

Om os
Vi er organiseret i Indkøb og Forsikring under Økonomiafdelingen. Vi er i alt 7 medarbejdere og 1 leder. 4 arbejder med indkøb og 3 arbejder med forsikring og risikostyring.

Vi er en afdeling med højt humør, en lun humor og plads til forskellighed - som venter på at kunne tage godt imod dig.

Du vil få fagligt kompetente kolleger med flere års erfaring indenfor udbud og indkøb. Som team arbejder vi for det ”gode købmandskab” og dialog med vores erhvervsliv. Vi betragter vores leverandører som samarbejdspartnere og medspillere - ikke modspillere – men vi ønsker også en fast og fokuseret kontraktstyring. Internt gør vi meget ud af samarbejdet med vores organisation og støtter op med rådgivning og vejledning.

Vi har et velfungerende indkøbsfælleskab sammen med Vejen og Billund kommuner, som giver os stor nytteværdi og vi prioriterer højt – vi arbejder sammen om udbud, men vi er også i høj grad sparringspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen og med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Lønnen forhandles individuelt efter principperne i Ny løn.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Chef for Indkøb og Forsikring Lisbeth Kohls Jensen på 7994 6299 eller på likr@mail.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 28. januar 2019 kl. 08.00.

Vi forventer at afholde samtaler den 4. februar 2019.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Du skal forvente at der indhentes referencer efter afholdelse af samtale.