Center for Sundhedsfremme søger demenskonsulent

Ansøgningsfrist: 
08-04-2019
Center for Sundhedsfremme søger en demenskonsulent 37 timer ugentlig pr. 1. juni 2019 eller efter aftale.
 
I Varde Kommune har vi stor fokus på borgere med demens og deres pårørende. Der nytænkes og udvikles løbende på demensområdet for at styrke vores indsatser og tiltag for borgere med demens og deres pårørende.
 
Har du erfaring indenfor demensområdet eller erfaring med borgere med psykologiske, kognitive og sociale funktionsnedsættelser, vil det være en fordel, men vi søger den demenskonsulent, som:
 
  • er fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske
  • kan understøtte og facilitere borgere, pårørende, pårørendegrupper og medarbejdere omkring borgere med demens
  • kan varetage vidensdeling, vejledning og undervisning af både medarbejdere, foreninger og frivillige
  • kan tage aktiv del i projekter, udvikling, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • kan bevare ro og overblik i pressede situationer
 
Vi arbejder med relationel koordinering og KRAP. Samarbejde med visitation, hjemmepleje, sygepleje samt træningsområdet vægtes højt. En stor del af indsatserne er i borgerens hjem på kommunens daghjem og på ældre- og plejecentrene.
 
Arbejdstiderne er primært inden for almindelig arbejdstid. Der kan være enkelte aften- og weekendopgaver i forbindelse med støtte til pårørende og observation af borgere på plejecentrene.
 
Ved kørsel i egen bil ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.
 
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og reglerne omkring ny løn.
 
Center for Sundhedsfremme tilbyder en arbejdsplads med engagerede og kompetente kollegaer med en bred faglig sammensætning og et godt og fleksibelt arbejdsmiljø. 
 
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 8. april kl. 14.
Der holdes samtaler onsdag den 24. april mellem kl. 10 og 15.
 
Der kan først forventes svar efter ansættelsesprocessen – det vil sige tidligst i uge 18.

Ansøgningen sendes elektronisk.
 
Ønsker du at høre mere til stillingen?
Vores demenskonsulenter Solveig, Betty og Line fortæller mere om stillingen i en video, som du kan se på YouTube via dette link: https://youtu.be/nMfzeV0GMuI
 
Du kan se lidt billeder fra vores center her: http://www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/om-os/her-finder-du-os.aspx
Har du yderligere spørgsmål, så kan du ringe til Center for Sundhedsfremme på tlf. 7994 6060.
 
Der er indført røgfri arbejdstid. Det betyder, at du ikke må ryge i arbejdstiden, uanset hvor du befinder dig.
 
Center for Sundhedsfremme har til opgave at fremme sundhed og forebygge sygdom hos kommunens borgere uanset alder. Det betyder, centeret har mange forskellige målgrupper og opgaver.
Yderligere oplysninger om Center for Sundhedsfremme kan findes på www.vardekommune.dk/sundhedsfremme/
 
Læs mere omkring Varde Kommunes demensindsats på www.vardekommune.dk/demens