Bliv dagplejer i Horne og Tistrup

Ansøgningsfrist: 
09-08-2019
Den kommunale Dagpleje har nogle dejlige børn, som mangler midlertidige dagplejere i henholdsvis Horne pr. 1. september 2019 og Tistrup pr. 1. oktober 2019. Stillingerne er af cirka 4 måneders varighed.

Stillingen som dagplejer indebærer blandt andet:
  • En gruppe på 4 børn i alderen 6 måneder til 3 år
  • Råd og vejledning fra en dagplejepædagog
  • Barnevogn, legesager m.v.
  • Månedsløn på 22.336,17,-, hvoraf 60 % er skattefri

Den kommunale Dagpleje forventer:
  • At du giver børnene omsorg og tryghed
  • At du kan fordybe dig og rumme forskelligheder
  • At du kan reflektere over egen praksis i forhold til samværet med børnene
  • At du kan arbejde positivt i et målrettet pædagogisk forløb
  • At dit hjem er godt indrettet til børn, både ude og inde
  • At du har Førstehjælps kursus ved ansættelse eller tager det inden for det første år – dagplejen betaler for kurset og du giver selv tiden

Vil du høre mere, om et spændende og udfordrende job som dagplejer i Horne eller Tistrup, er du velkommen til at ringe til dagplejepædagog Dorte Brik tlf. 2447 3033.

Din ansøgning skal være Dagplejen Varde i hænde senest den 9. august 2019.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 33.

Straffeattester for ansøger, ægtefælle/samlever og for hjemmeboende over
15 år skal medbringes til ansættelsessamtalen.

Børneattester vil i givet fald blive indhentet for ansøger, ægtefælle/samlever og for hjemmeboende over 15 år.