Barselsvikariat skolepædagog (30 timer) på Nordenskov-Næsbjerg skole og SFO – afdeling Næsbjerg

Ansøgningsfrist: 
29-05-2019
Nordenskov-Næsbjerg Skole er en folkeskole beliggende nordøst for Varde med to afdelinger i hhv. Nordenskov og i Næsbjerg. Elevgrundlaget er på ca. 425 elever fordelt på 0.-6. årgang i Nordenskov og 0.-9. årgang samt et specialafsnit for børn med tale- og sprogvanskeligheder i 0.-2. årgang i Næsbjerg. Samlet set er vi omkring 55 medarbejdere. Begge afdelinger tæller ligeledes SFO- og Juniorklubtilbud, og vores SFO afdeling i Næsbjerg tæller pt. ca. 85 børn.

På Nordenskov-Næsbjerg Skole med arbejdssted på vores afdeling i Næsbjerg skal vi til kommende skoleår med start d. 1. august 2019 – evt. 1. juli af hensyn til feriedækning i SFO - bruge en barselsvikar, hvis primære opgaver er i vores indskolingen og SFO.
 
Du skal:
  • brænde for arbejdet med elever i indskolingen
  • have en anerkendende tilgang til børn
  • se muligheder i indgå i skoledelen med både helhedsskoletimer og understøttende undervisning
  • kunne tilrettelægge læringsaktiviteter inde – men også ude
  • være åben og ærlig og have lyst til udfordringer
  • være holdspiller og sætte det gode samarbejde med kolleger højt
  • besidde gode relationelle evner, være udviklingsorienteret, stabil og fleksibel
 
Vi tilbyder en arbejdsplads:
  • med gode kolleger og en god og uformel omgangstone
  • med en udviklingsorienteret ledelse, der har fokus på åbenhed, kommunikation og samarbejde
  • med fokus på gode fysiske rammer og optimal udnyttelse af disse
 
Kontakt Spørgsmål om stillingen kan rettes til skoleleder Ditte Nørskov 7994 8571/2051 9760 eller SFO-leder Kirsten Poulsen 79948576.
 
Løn og ansættelse: Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Der indhentes børneattest ved ansættelse.
Der ansøges via nedenstående link. Ansøgningen med relevante uddannelsespapirer, udtalelser og eventuelle kontaktoplysninger på mulige referencekilder skal fremsendes senest onsdag d. 29. maj kl. 12:00. 
Ansættelsessamtalerne forventes at finde sted mandag d. 3. juni.