Grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du deltager i en Grundlovsceremoni. Varde Kommune afholder Grundlovsceremoni to gange om året.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.
Varde Kommune afholder Grundlovsceremoni tirsdag den 24. marts kl. 17:00. Grundlovsceremonien afholdes på Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde i mødesalen "Filsø".

Tilmelding:

Tilmelding til Grundlovsceremoni skal ske til Minja Omanovic på tlf. 7994 6377 eller mail: mion@varde.dk. Ved tilmelding bedes du oplyse følgende:

  • Dit fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Hvor mange gæster du ønsker at medbringe (max 2)

Sidste frist for tilmelding er 6. marts 2020. Det er ikke muligt at deltage i ceremonien uden tilmelding.
 

Hvad skal du medbringe?

1. Legitimation med foto
2. Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. (Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark)

Legitimation skal være en af de nedenfor nævnte:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat opholdssticker

Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål til ceremonien, er du velkommen til at kontakte Minja Omanovic på tlf. 7994 6377 eller mail: mion@varde.dk

Læs om lovforslaget her.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni.