Frivilligt Socialt Arbejde

Organisationer, foreninger og projekter, der udfører frivilligt, socialt arbejde, kan søge om økonomisk tilskud fra Varde Kommune

Frivillig Socialt Arbejde

I Varde Kommune er vi heldige at have mange frivillige, som udfører frivilligt arbejde på det sociale område og står for tilbud, der forebygger og aktiverer. Det frivillige arbejde bliver udført af enkeltpersoner, grupper, organisationer eller foreninger på det sociale og sundhedsmæssige område, der arbejder for grupper eller personer, der har det svært.
Det frivillige sociale arbejde retter sig mod kommunens borgere og kan for eksempel være:

 • rådgivnings- og besøgstjeneste
 • frivillighedscentre og kontaktsteder
 • foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
  forskellige former for aflastningstjenester for pårørende
 • krisecentre
 • socialcafeer
 • væresteder
 • sociale aktiviteter for eksempel truede unge, etniske minoriteter eller i boligområdet
 • brugerorganisering for eksempel for hjemløse eller personer med misbrug

Yderligere oplysninger omkring frivilligt socialt

Ansøgningsfrister

Der er to ansøgningsfrister:

 • 1. oktober er ansøgningsfrist primært til driftstilskud til det kommende år.
 • 1. april er ansøgningsfrist primært til projekttilskud til konkrete projekter samt for pensionistforeninger, der i Varde Kommune er en særlig målgruppe for støtte. 

Forsikring af frivillige

Varde Kommunes forsikringsteam har udarbejdet en pjece om forsikringsforhold for frivillige

Værdien af de frivilliges hjælp er uvurderlig, og Varde Kommune anerkender indsatsen som helt uundværlig... men hvordan er det lige med forsikringsforholdene, når du udfører frivillige indsatser?

Når du udfører frivilligt arbejde for Varde Kommune, er det vigtigt, at du ved, hvordan du selv og andre er dækket rent forsikringsmæssigt.

 

Hent Varde Kommunes pjece Frivillig og forsikringsdækning

I pjecen Frivillig og forsikringsdækning kan du læse mere om, hvad der gælder, når du udfører frivilligt arbejde for Varde Kommune. 

 

Sociale foreninger i Varde Kommune