Fritidspas

Varde Kommunes fritidspas er et tilbud til børn og unge, der har det økonomisk svært. Med et fritidspas kan barnet eller den unge få økonomisk støtte, så de kan deltage i forenings-aktiviteter.

Hvad er et Fritidspas:

Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi.

Fritidspas er en årlig pulje på 100.000 kr., som bevilges efter først til mølle princippet. 

Kriterier:

  • Fritidspasset kan ansøges af foreninger, professionelle og frivillige
  • Der kan søges kontingent til foreningsaktiviteter og tilbud på Musik og Billedskolen i Varde Kommune
  • Barnet eller den unge skal være mellem 0 - 17 år og være bosiddende i Varde Kommune
  • Der kan søges økonomisk tilskud til kontingent på op til 4.000 kr. pr. aktivitet
  • Der kan søges op til 2 aktiviteter pr. kalenderår
  • Der gives ikke tilskud til fitnesscentre og klippekort

Puljen for 2018 er opbrugt. 

 

Fritidspuljen (integrationslov)

Flygtninge på den lave integrationsydelse bør fortrinsvis søge Fritidspuljen hvis muligt fremfor Fritidspas. Ligesom med Fritidspas er der mulighed for at søge udstyr ved BROEN Varde hvis det er nødvendigt. 

Find ansøgningsskema og læs mere om Fritidspuljen her

 

Broen

Varde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med BROEN Varde, hvorfra der kan ansøges om støtte til udstyr til fritidsaktiviteter hvis der er bevilget kontingentstøtte gennem Fritidspas. 

Find ansøgningsskema og læs mere om BROEN Varde her