Forslag til Kommuneplan 2017

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2017

Varde Byråd godkendte den 10. januar 2017 Forslag til Kommuneplan 2017.

Forslag til Kommuneplan 2017 fastlægger de fremtidige retningslinjer for arealanvendelse i Varde Kommune på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og Byrådets mål for fremtiden.

Byrådet har, i forbindelse med behandling af planforslaget, taget stilling til de indkomne ideer og forslag til planlægningen, som er samlet i ét notat. Af notatet fremgår Byrådets vurdering af ideer og forslag, samt hvilke afledte justeringer disse har medført.

Der kan indgives høringssvar til planforslaget. Varde Kommune skal have modtaget høringssvaret senest den 27.03.2017. Høringssvar kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Byudvikling, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Forslag til Kommuneplan 2017”.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 er der foretaget en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Ud fra miljøvurderingen er det Byrådets vurdering, at planen ikke kan få væsentlige indvirkninger på miljøet.
Miljøvurderingen er offentliggjort sammen med forslaget til Kommuneplan 2017. Resultatet af miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Forslaget vil efter den endelige vedtagelse erstatte Kommuneplan 2013.

Nedenfor kan du finde alle de bilag, tilknyttet Forslag til Kommuneplan 2017.

INDHOLD

Kvalitetssikring


REVISION E

Rettelse til signaturer for "Grønt Danmarkskort"

Korrigering af farver for udpegninger i "Grønt Danmarkskort", hørende til Tema 20, opdateret på hjemmesiden 01.03.2017.

Eksisterende værdifuldt natur og økologiske forbindelser = Mørkegrøn.

Potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser = Lysegrøn.REVISION D

Nyt "Forslag til Hovedstruktur"

Nye retningslinjer og aktiviteter for Tema 29 (Miljøgener og VVM) er opdateret og lagt på hjemmesiden den 20.02.2017.
Opdateringen omhandler alene de korrekte retningslinjer og aktiviteter for Tema 29.

 

REVISION C

Nyt "Planhæfte for 25. Årre".

Nyt kortbilag er indsat på side 9 og lagt på hjemmesiden den 06.02.2017.
Opdateringen omhandler alene nyt kortbilag, hvor skravering for udtagelse af erhvervsareal i Roust er vist.

 

REVISION B 

Ny dato for borgermøde om Erhverv, Turisme og Byudvikling

Ny dato for borgermødet om Erhverv, Turisme og Byudvikling på Varde Rådhus er lagt på hjemmesiden den 23.01.2017.

 

REVISION A

Mindretalsudtalelse

Revideret mindretalsudtalelse er lagt på hjemmesiden den 23.01.2017.

Mindretalsudtalelser

Borgermøder

Der afholdes 3 borgermøder i høringsperioden:

Mandag den 06. februar 2017, kl. 19.00, på Lunde Kro (Bæredygtig energiplanlægning)
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Blåvandshuk og Blaabjerg.

Mandag den 27. februar 2017, kl. 19.00, på Varde Rådhus (Erhverv, Turisme og Byudvikling)
Her vil der være fokus på områderne under Udviklingsråd Varde, Varde Opland og Helle Vest.

Mandag den 06. marts 2017, kl. 19.00, i Hodde-Tistrup Hallen (Grønt Danmarkskort, Naturpolitik og Friluftsstrategi)
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Ølgod, Skovlund-Ansager, Helle Øst og Horne, Hodde, Tistrup og Sig.

Planhæfte for 01. Agerbæk

Planhæfte for 02. Alslev

Planhæfte for 03. Ansager

Planhæfte for 04. Billum

Planhæfte for 05. Blåvand

Planhæfte for 06. Fåborg

Planhæfte for 07. Henne

Planhæfte for 08. Ho

Planhæfte for 09. Horne

Planhæfte for 10. Janderup

Planhæfte for 11. Lunde

Planhæfte for 12. Nordenskov

Planhæfte for 13. Nymindegab

Planhæfte for 14. Næsbjerg

Planhæfte for 15. Nørre Nebel

Planhæfte for 16. Oksbøl

Planhæfte for 17. Outrup

Planhæfte for 18. Sig

Planhæfte for 19. Skovlund

Planhæfte for 20. Tinghøj

Planhæfte for 21. Tistrup

Planhæfte for 22. Tofterup

Planhæfte for 23. Varde

Planhæfte for 24. Ølgod

Planhæfte for 25. Årre