For flygtninge og indvandrere

Jobcenter Varde har en række tilbud til dig, der er flygtning, familiesammenført udlænding eller indvandrer

Tilbuddene kan være med til at gøre dig parat til job og bidrage til at integrere dig i det danske samfund, så du hurtigst muligt kan klare dig selv økonomisk.

Jobcenter Varde kan blandt andet hjælpe dig i gang med danskundervisning på sprogskole, tilbyde formidling af virksomhedspraktik og rådgive om jobsøgning og uddannelsesmuligheder.

Du er velkommen til at kontakte Jobcenter Varde, hvis du har spørgsmål.

Generel information kan du desuden finde på www.nyidanmark.dk

Se vores tilbud til dig og de regler, der gælder

Integrationskontrakt

Hvis du er flygtning eller familiesammenført udlænding skal du sammen med Jobcenter Varde udarbejde en integrationskontrakt.
I integrationskontrakten skriver vi dine mål for uddannelse eller job i Danmark samt indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes.

Kontrakten skal underskrives af både dig og Jobcenter Varde og er gensidig forpligtende. Integrationskontrakten bruges til at understøtte, at du får en sammenhængende indsats i forhold til at blive integreret i Danmark. Kontrakten justeres løbende efter behov.

Du underskriver samtidig med integrationskontrakten en erklæring om aktivt medborgerskab i det danske samfund.

Som flygtning eller familiesammenført udlænding skal du gennemgå et integrationsprogram. 

Oplysninger om Integrationsprogram:
Du skal gennemgå et integrationsprogram, når du som udlænding kommer til Danmark. På den måde får du hjælp til at blive integreret i det danske samfund.

Du får tilbudt en danskuddannelse. Danskuddannelse kan vare i op til 5 år. Du får tilbudt en af tre danskuddannelser. Din skolebaggrund fra dit hjemland afgør hvilken danskuddannelse, der er relevant for dig.

Udover danskuddannelse får du også mulighed for at få en række tilbud, som kan hjælpe dig med at blive integreret i det danske samfund og komme tættere på job eller uddannelse. Jobcenter Varde tilbyder i den forbindelse vejledning, opkvalificeringsforløb, virksomhedspraktik, løntilskud og mentorstøtte. Din individuelle indsats aftales med din arbejdsmarkedsrådgiver.

Introduktionsforløb og danskuddannelse

Som indvandrer tilbyder Jobcenter Varde dig et introduktionsforløb, der kan vare i op til 3 år. Introduktionsforløbet er for dig, der er udlænding og er kommet til Danmark for at få arbejde.

Du får tilbudt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i op til halvandet år.
Hvis du herefter gerne vil blive endnu bedre til dansk, kan du bagefter få en danskuddannelse. En danskuddannelse kan vare i op til 5 år. Du kan få tilbudt en af tre danskuddannelser. Din skolebaggrund fra dit hjemland afgør, hvilken danskuddannelse, der er relevant for dig. Gennem danskuddannelsen får du undervisning i det danske sprog og kultur- og samfundsforhold i Danmark.

Jobsøgning

Har du brug for information om dine muligheder for at deltage i et forløb som for eksempel et IGU-forløb, en virksomhedspraktik eller andet, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Vardes medarbejdere.

Du kan også gå ind på Jobnet.dk, som er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere. 

Du kan også finde gode råd om at skrive ansøgninger, opsætning af CV og idéer til, hvordan du forbereder dig til og gennemfører en ansættelsessamtale. 

Se mere på jobnet.dk