Europa-Parlamentsvalg

Søndag den 26. maj 2019 afholdes valg til Europa-Parlamentet. Valgstederne åbner kl. 9.00 og lukker kl. 20.00. Du kan brevstemme frem til torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.45. Læs mere nedenfor.

Danmark er medlem af EU og har fremover 14 repræsentanter i Europa-Parlamentet. Disse danske medlemmer af Europa-Parlamentet bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet.

Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet ved at afgive brevstemme på kommunens Borgerservice. Brevstemmeafgivning kan ske indtil kl. 16.45 torsdag den 23. maj 2019 inden for de almindelige åbningstider (se mere i rul ned-menuen nedenfor).

Legitimation

Husk at medbringe legitimation i form af pas, kørekort, sundhedskort eller lignende, når du skal brevstemme.

Læs generel information om Europa-Parlamentsvalget på borger.dk.

Her brevstemmer du til Europa-Parlamentsvalget

På Borgercenter Varde

I Varde Kommune kan du brevstemme ved at møde personligt op i Borgerservice på Borgercenter Varde (Frisvadvej 35, 6800 Varde) inden for den almindelige åbningstid:

  • mandag kl. 9.00 – 18.00
  • tirsdag og onsdag kl. 9.00 – 15.00
  • torsdag kl. 9.00 – 16.45
  • fredag kl. 9.00 – 12.30

I Nr. Nebel, Ølgod, Agerbæk eller Oksbøl

  • Nørre Nebel Bibliotek, Sønder Allé 21, Nørre Nebel – mandage kl. 10.00 – 13.00
  • Ølgod Bibliotek, Vestergade 5, Ølgod – mandage kl. 11.00 – 17.00
  • Agerbæk Bibliotek, Kærvej 2, Agerbæk – onsdage kl. 13.00 – 17.00
  • Oksbøl Bibliotek, Vestergade 29, Oksbøl – onsdage kl. 14.00 – 17.00.

På kommunens plejecentre

Ølgod Aktivitetscenter, Gartnerpassagen 6, Ølgod
Mandag den 13. maj - Kl. 09.00-10.30

Tistrup Plejecenter, Yderikvej 40, Tistrup
Mandag den 13. maj - Kl. 10.00-12.00

Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5, Ansager
Mandag den 13. maj - Kl. 13.30-15.30

Plejecenter Møllegården, Møllegården 2, Outrup
Tirsdag den 14. maj - Kl. 10.00-12.00

Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, Byagervej 19, Nr. Nebel
Tirsdag den 14. maj - Kl. 13.00-15.00

Plejecenter Poghøj, Vestergade 20, Oksbøl
Onsdag den 15. maj - Kl. 10.00-11.30

Helle Plejecenter, Vinkelvej 2, Tofterup, Grindsted
Onsdag den 15. maj - Kl. 13.00-15.00

Plejecenter Sognelunden, Fåborgvej 151, Agerbæk
Onsdag den 15. maj - Kl. 10.00-11.30

Plejecenter Lyngparken, Lyngparken 1, Varde
Torsdag den 16. maj - Kl. 13.30-15.00

Plejecenter Carolineparken, Carolineparken 1A, Varde
Torsdag den 16. maj - Kl. 10.00-12.00

I hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme i hjemmet. Ansøgning skal afleveres til Borgerservice i perioden mandag den 29. april til onsdag den 15. maj 2019, kl. 12.

Afstemning på andet afstemningssted

En vælger med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen. Ansøgning skal afleveres til Borgerservice i perioden fra mandag den 29. april og indtil kl. 12.00 den 16. maj 2019.

Ansøgningsskemaer til ovennævnte kan hentes på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Borgerservice, Frisvadvej 35, 6800 Varde, tlf. 79 94 68 00.

Hjælpemidler på afstemningssteder

Der stilles hjælpemidler – lup, special skriveredskab og belysning - til rådighed. På afstemningsstedet i Varde Fritidscenter samt på Borgercenter Varde, vil der også være et hæve-/sænkebord samt CCTW til rådighed.