Er du bekymret for et barn?

Hvis du har kendskab til eller mistanke om, at et barn eller en ung ikke trives, har du pligt til at underrette Varde Kommune.

Det gør du ved at kontakte Børn og Families Modtageteam på 79 94 78 28. Modtageteamets åbningstider er: 

 • Mandag 9.00-15.30
 • Tirsdag 9.00-15.30
 • Onsdag 9.00-15.30
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-13.00

Du kan også sende en underretning ved at udfylde en digital blanket via Borger.dk, hvor du logger på med dit NemID. 

Ved en akut situation uden for vores åbningstid, skal du ringe 114. Politiet kontakter herefter den sociale bagvagt, hvis de vurderer, det er nødvendigt.

Ellers vil du blive bedt om at tage kontakt til vores afdeling inden for åbningstiden den efterfølgende dag.

Vær opmærksom på:

At alle, som har mistanke eller kendskab til mistrivsel, svigt, overgreb, eller krænkelser af et barn eller en ung, har pligt til at underrette kommunen.

Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt. Det betyder, at offentligt ansatte har pligt til at reagere alene på forhold, der gør, at et barn eller en ung kunne have behov for særlig støtte.

Læs mere om underretning

Hvordan underretter jeg?

Hvis du er usikker på, om du skal lave en underretning, er du velkommen til at kontakte os for at få anonym råd og vejledning. Du kan kontakte os på flere måder. Du kan:

 • ringe til vores modtageteam på 79 94 78 28
 • møde op på BorgerCenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde og få personlig betjening
 • sende en mail til bornogfamilie@varde.dk 
 • sende en underretning via digital blanket ved Borger.dk

Har jeg som fagperson skærpet underretningspligt?

Ja, fagpersoners underretningspligt går forud for deres tavshedspligt. Når du arbejder med børn og unge som fagperson eller professionel (fx skolelærer, eller pædagog ) gælder en skærpet underretningspligt.

Som fagperson har du skærpet underretningspligt i forhold til de børn, som du møder i kraft af dit arbejde. Faglige underrettere skal ikke benytte den anonyme løsning.

Du kan læse mere om skærpet underretningspligt på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvad sker der når jeg har underrettet?

Når Børn og Familie har modtaget underretningen vil vi vurdere, om barnet eller den unge er udsat for akut fare. Vurderingen sker inden for 24 timer. Hvis barnet er udsat for akut fare, vil der blive handlet med det samme.

Dernæst vil Børn og Familie indkalde forældrene til et underretningsmøde, hvor de vil tale om indholdet og bekymringerne i underretningen. Efter en konkret vurdering bliver der også talt med barnet eller den unge. Efterfølgende bliver det vurderet, hvilken hjælp der er brug for.

Som privatperson vil du – hvis du har opgivet dit navn – modtage en skriftlig kvittering inden for 6 dage. Derefter hører du ikke mere til sagen fra kommunen.

Som fagperson, vil du som hovedregel blive tilbudt at deltage i underretningsmødet. Du vil også få en tilbagemelding på, hvad underretningen har ført til.

Hvordan underretter jeg anonymt?

Du bestemmer selv, om du vil oplyse dit navn, når du henvender dig til Varde Kommune med en bekymring for et barns trivsel.
Varde Kommune opfordrer dog til, at du ikke underretter anonymt. 
Hvis du ikke er anonym, vil parterne i sagen kunne få at vide, at det er dig, der står bag underretningen.

Vi har notatpligt

Når du henvender dig telefonisk, har vi notatpligt. Det betyder, at du ikke skal opgive navn eller andre kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym.
Hvis du ønsker at indgive en anonym underretning via mail, skal du sende den fra en mail, som er anonym. Det vil sige en mail, hvor hverken dit navn eller dine kontaktoplysninger fremgår.

Hvis du opgiver dit navn eller kontaktoplysninger i telefonen, i din mail eller i en skriftlig underretning, betyder det, at du ikke vil være anonym

Der kan underrettes anonymt fra Borger.dk via digital blanket

Sådan kontakter du Børn og Familie

Du kan kontakte os på flere måder. Du kan:

 • ringe på 79 94 78 28
 • sende et brev eller mail til bornogfamilie@varde.dk
 • udfylde en underretning via digital blanket på Borger.dk.
 • møde op på BorgerCenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde og få personlig betjening.

Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge