Demensvenlige lokalsamfund

Viden om projektet

I Varde Kommune har vi et særligt fokus på demens. Vi arbejder derfor for, at skabe de bedst mulige forhold for demensramte og deres pårørende, så de kan leve er værdigt og meningsfuldt liv med demens.

I vores Lokale Demensalliance udsprang ideen om, at skabe lokalsamfund som var demensvenlige. I langt størstedelen af menneskers demenssygdom bor de i eget hjem, og foretager sig helt almindelige dagligdagsting som at handle ind, vasketøj, lave mad og lave aktiviteter med venner. Ting som langt hen i sygdomsforløbet ikke involverer hjælp fra kommunen. Men i denne periode bliver det for mange stadig sværre og sværre at opretholde disse dagligdagsaktiviteter. Det kan være, at de sociale aktiviteter bliver vanskeligere og at det at føre en samtale med andre giver gentagne nederlag, fordi man har svært ved at forstå indholdet og huske hvad man er igang med at tale om. 
Og netop i disse situationer er det afgørende for det gode liv med demens, at lokalbefolkningen, venner og bekendte kender til sygdommen og hjælper og støtter på den bedst mulige måde. For selvom personer med demens langsomt forsvinder til sygdommen, forbliver følelseslivet intakt. Konstante nederlag i sociale aktiviteter eller manglende evner til at udføre aktiviterer sætter sig som dårlige stemninger i kroppen. Stemninger som i værste fald fører til indelukkethed og isolation eller uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd. 

Deraf kom ideen til at lave demensvenlige lokalsamfund. Samfund hvor borgerne i byerne kender til demens og ved hvordan man skal hjælpe. Samfund hvor borgerne laver aktiviteter, som kan inkludere personer med demens. Samfund hvor der bakkes op om, at det er hårdt og være pårørende, og hvor man står sammen om at hjælpe alle parter bedst muligt igennem. Samfund hvor man unaset forudsætninger, kan være en del af fællesskabet og opretholde det liv, som for en giver mening og livskvalitet. 

Derfor startede vi i 2017 med at lave Danmarks første demensvenlige lokalsamfund i landsbyerne Skovlund og Ansager. Et pilotprojekt hvor vi satte særligt fokus på demens. Både almen viden om demens blandt borgerne, viden om hvordan man bedst muligt kan hjælpe, men også hvor der foregår særlige aktiviterer for demensramte og pårørende drevet af frivillige og hvor der laves sociale tiltag, hvor der også er plads til personer med demens. 

Målet er at skabe lokalsamfund, hvor.

  • Demensramte og pårørende oplever, at der er kommet større fokus på og åbenhed om demens
  • Der er en synlig demensvenlig adfærdsændring hos ikke demensramte borgere
  • Foreninger og organisationer italesætter, hvordan de er demensvenlige.
  • Flere lokale butikker kalder sig demensvenlige (flere end de to som i dag er demensvenlige)
  • Der er indtænkt demensvenlighed i byudviklingen.

Pilotprojektet løber frem til udgangen af 2019. Herefter overgår driften til foreningen Demensgruppen i Skovlund-Ansager. 

Demensvenlige lokalsamfund

Processen

Processen ledes og udvikles af Demensgruppen i Skovlund-Ansager i samarbejde med Varde Kommune og Syddansk Universitet.  

Resultater

Kommer efter endt projektperiode - ultimo 2019.

Undersøgelser fra SDU

Syddansk Universitet var i starten af sommeren på dataindsamling i lokalområderne Skovlund og Ansager. Formålet med indsamlingen var, til dels at skabe opmærksomhed omkring initiativet, men også at danne et billede af hvilken viden lokalbefolkningen har om sygdommen demens, og hvilken holdning der er til initiativer vedrørende demenssygdommen. Der blev taget godt imod de to studerende og borgerne var imødekommende og positive over for undersøgelsen. Interessen for sygdommen demens var stor, og stort set alle de adspurgte (96%) synes, at initiativet om at gøre Skovlund og Ansager til Danmarks første demensvenlige lokalsamfund er en god idé. Over halvfems procent af de adspurgte var velvidende om, at demens ikke kun er en sygdom som rammer ældre personer, men er en sygdom som også kan ramme yngre. Mange vidste også, at sygdommen ikke kun påvirker hukommelsen, men at der er mange forskellige symptomer på demens. Størstedelen af de adspurgte mente, at sygdommen i høj grad påvirker den pårørende og der var generelt enighed om, at demens er en sygdom som er vigtig at tale med sine omgivelser om. Til trods for den store interesse for sygdommen var meget få meldt ind som Demensven eller engageret i foreninger som fx Alzheimerforeningen eller Ældresagen.   

 

Korte tal fra undersøgelse:

 

  • 96 % af respondenterne synes at initiativet om et demensvenligt lokalsamfund er en god ide.
  • 61 % af respondenterne svarede, at deres viden om demens var god (41%) eller meget god (20%).
  • 91 % af de adspurgte var velvidende om, at demens ikke kun er en sygdom som rammer ældre mennesker.
  • 70 % af respondenterne var ikke engageret i nogle af de adspurgte foreninger og initiativer; Ældresagen, Alzheimerforeningen og Demensven. 21 % var medlem af ældresagen, 4 % var demensvenner og kun 2 % var medlem af Alzheimerforeningen.  
  • 79 % af respondenterne svarede, at demens er en sygdom, som man kan tale åbent med sine omgivelser omkring.

 

Læs hele undersøgelsen her.

 

Begivenheder og aktiviteter

Konference

Kommer snart

Deltagere i demensgruppen