Demens

Varde Kommune arbejder på at blive en demensvenlig kommune. Her på siden kan du læse om de tiltag og tilbud der tilbydes i kommunen.

”Demens er en barsk, dødelig sygdom, som ubønhørligt dag for dag, trænger ind i hjernen og hjemmet hos både den enkelte og familien. Sygdommen påvirker evnen til at huske fortiden, løse hverdagens udfordringer i nutiden og påvirker vores ønsker for fremtiden. Demens er ikke bare en sygdom der tager livet af os. Det er en sygdom, som tager livet fra os. På trods af sygdommens store påvirkninger for både den enkelte og for de pårørende, er et værdigt og aktivt liv med en demenssygdom muligt.”(Kilde: "På vej mod demensvenlige kommuner", Demensrummet 2016)

Sådan står der i introduktionen til den udgivelse Varde Kommune i 2015 bidrog til, som en af landets første seks demensvenlige kommuner.

Og netop muligheden for at leve et værdigt og aktivt liv med en demenssygdom er Varde Kommunes ambition. Varde Kommune arbejder målrettet på at skabe et samfund og nogle institutioner, som er inkluderende og tryghedsskabende for demensramte og deres pårørende. Der laves tiltag, som skal være med til at sikre og forbedre muligheden for at leve et meningsfyldt og værdigt liv til trods for, at man har en demenssygdom helt tæt inde på livet.

Her på siden kan du læse mere om, hvad Varde Kommune gør for at skabe en demensvenlig kommune, og hvilke muligheder du som borger har, hvis du eller dine pårørende rammes af demens.

 

Tilbud i Varde Kommune

Aktivitetstilbud til yngre demensramte

Kompas-klubben er en klub for personer med en demens og som er tidligt i sit demensforløb. Her laves der dagligt aktiviteter, som deltagerne selv er med til at planlægge. Der er tid og ro til, at alle idéer bliver hørt og kommer i spil.

Tidpunkt:       Løbende start

Målgruppe:     For dig som er tidligt i dit demensforløb

Hvem er kompas-klubben for? 

Du er tidlig i dit demensforløb?
Du kan selv komme til og fra KOMPAS - KLUBBEN eller ved hjælp af pårørende?
Du kan gå og cykle en tur
Du varetager selv din personelige hygiejne
Din alder er op til ca. 70 år.
Hvem er du sammen med, når du kommer i klubben?
Du tilbringer tid med andre borgere, som tidligt har fået en demenssygdom. Hver gang møder du Lea, som er daglig medarbejder i klubben. 

Aktiviteter 

Vi har mange aktviteter og kan blandt andet nævne:

Træning
Vi skal have pulsen i vejret - det er rigtig godt for krop og sjæl.
Klubben har cykler, romaskine, crosstræner og andet træningsudstyr til rådighed. 

Udeliv 
Vi nyder udelivet og bruger meget gerne naturen til vores aktiviteter.
Vi deltager aktivt i havearbejde.

Indeaktiviteter
Vi spiller spil og har lettere husholdning

 

Tid til snak og fordybelse.
Der er også tid til snak og fordybelse i aktuelle emner. Det kan være emner som: 

Kørekort 
Testamente 
Konfrontation med sygdommen
Ophørt arbejde
Strategier i forhold til hukommelsesproblemer
Digitale løsninger
GPS

Hvornår og tidspunk
KOMPAS - KLUBBEN har åbent mandag - fredag fra kl. 9-12.
Det er individuelt hvor mange dage, man kommer. 
Inden du starter i klubben, skal du tale med Lea Filtenborg. 

Sted:              Ndr. Boulevard 98, 6800 Varde

Pris:               Selve tilbuddet er gratis, men der er en udgift til kaffe/the og frugt.
                       Når vi er på tur, kan der komme udgifter til mad og entré til nogle aktiviteter.

Øvrigt:            Vi holder til i et mindre hus, hvor der er have. Der er parkering ved huset. 

Tilmeldning:   Du kan kontakte Lea Filtenborg på tlf. 20 13 66 81.

 

Aflastningstilbud

Varde Kommune har vi en række aflastningstilbud for demensramte og deres pårørende. Herunder kan du se hvilke tilbud der eksisterer samt hvem du skal kontakte for yderligere information og deltagelse.

 • Varde Kommunes demenskonsulenter tilbyder støtte og rådgivning til demensramte og deres pårørende. Du kan læse mere om demenskonsulenterne, samt finde telefonnumre her.
 • Varde Kommune har et aktivitets- og klubtilbud til demensramte tidligt i sygdomsforløbet. Tilbuddet hedder Kompas og foregår dagligt mellem kl. 9-12.
 • Der tilbydes aktiviteter af forskellig art, såsom træning, udendørs aktiviteter fx havearbejde eller inde aktiviteter fx spilles der spil. Du indgår i hyggeligt samvær med andre borgere, som tidligt har fået en demenssygdom. 
  Se mere information og kontakt her.
 • Du har mulighed for at komme på daghjem, hvis du ikke længere selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen. Formålet med et daghjemsophold, er at udvikle eller fastholde funktionsevnen, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Formålet kan også være, at aflaste din ægtefælle.
 • Varde Kommune tilbyder særlige daghjemspladser til demente, som har behov for et skærmet miljø.
 • Du ansøger om en daghjemsplads ved at kontakte Visitationen. Kontaktoplysninger og åbningstider finder ud her.

Ud over Varde Kommunes aflastningstilbud, tilbyder en række frivillige organisationer også aflastning. Du kan se kontaktoplysninger om foreningerne og tilbuddene, ved at klikke på dem herunder:

Alzheimerforeningen

Aflastningstjeneste

Besøgsvenner

Få besøg af en demenskonsulent

Hvis du eller en af dine pårørende rammes af en demenssygdom, har du som borger i Varde Kommune mulighed for at kontakte en demenskonsulent. Det du bl.a. kan bruge en demenskonsulent til er følgende opgaver:

 • Hjemmebesøg
 • Støtte til udredning af demens
 • Pårørendegrupper
 • Aflastning af pårørende
 • Koordingering og samarbejde med borgeren, der er ramt af en demenssygdom, pårørende, læge og andre samarbejdspartnere
 • Rådgivning og undervisning af pårørende og medarbejdere
 • Supervision af medarbejdere, som arbejder med borgeren, der er ramt af en demenssygdom
 • Observerer og vejleder i problematiske plejesituation.

Du er altid velkommen til at kontakte en af kommunens demenskonsulenter for en uforpligtende snak. Du kan finde deres kontaktoplysninger her.

Pårørende grupper

Varde Kommune tilbyder i dag pårørende grupper til pårørende til demensramte. Der er pårørendegrupper i hhv. Varde og Agerbæk.

Læs mere via følgende links:
- Pårørendegruppe Varde
- Pårørendegruppe Agerbæk

Varde Kommune tilbyder ligeledes i et samarbejde med præsten i Ølgod en pårørendegruppe for pårørende til demensramte. Du kan læse mere her eller ved at kontakte en af kommunens demenskonsulenter.
Du kan finde kontaktoplysninger på demenskonsulenterne her.

Tænketank – vil du være med til at forme Varde Kommunes fremtidige aflastningstilbud?

1. oktober 2016 fik Varde Kommune sammen med Alzheimerforeningen og Aflastningstjenesten bevilliget satspuljemidler til at udvikle nye og fleksible aflastningstilbud til pårørende til borgere med en demenssygdom som bor i egen bolig. Via brugerinddragelse og brugerdreven innovation har projektet til formål at ”opfinde” og afprøve forskellige aflastningstilbud, med det formål at skabe aflastningstilbud som dækker de pårørendes behov.

Oprettelse af en Tænketank

Derfor har Varde Kommune inviteret pårørende til demensramte til at tage del i en tænketank, som skal idégenerere mulige aflastningsbud, der dækker de pårørendes behov.

Der afholdes i første omgang 3 møder rundt om i kommunen, hvor der vil være fokus på at få de gode ideer på banen. Tanken er, at tænketanken skal være en kontinuerlig enhed, som løbende skal idegenerere, afprøve og evaluere på de tiltag der sættes i værk.
I projektperioden afholdes der 2-3 møder. Efter endt projektperiode forventes der at blive afholdt ét møde årligt.
Afhængig af mængden af interesserede efter første møde, kan mødeaktiviteten komme til at foregå ét sted i kommunen, i stedet for tre steder som pt. anvist.

De første møder i Tænketanken afholdes følgende steder:

Mandag d. 5. december i Kulturhuset i Ølgod kl. 13.30-15.30.
Tirsdag d. 6. december i Kulturhuset i Nr. Nebel kl. 9.30-11.30.
Onsdag d. 7. december i Aktivitetshuset, Nordre Boulevard 98, Varde kl. 19.00-21.00.

Målgruppen
Vi ønsker at tænketanken skal bestå både af nærmeste pårørende, fx ægtefæller, børn og søskende, såvel som venner og bekendte samt tidligere pårørende. Vi opfordrer alle interesserede til at møde op.

Det forpligter du dig til ved at deltage

Der er ingen binding ved at deltage, og du bestemmer selv, i hvilket omgang du ønsker til at bidrage. Eneste krav er, at du har lyst til at idéudvikle, ud fra de erfaringer du har.

Tilmelding er ikke nødvendig. Der vil blive serveret lidt godt til ganen.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder Mette Fuglsang Larsen på mail: melf@varde.dk eller telefon: 79946147.

Demensrummet - arbejdet mod at blive en demensvenlig kommune

Varde Kommune har været en del af et samarbejde med fem andre kommuner og Den Nationale Demensalliance om at udvikle Danmarks første seks demensvenlige kommuner. I processen blev kommunerne klædt på af diverse eksperter til, at fastsætte mål og ambitioner. Arbejdet resulterede for Varde Kommunes vedkommende i seks visioner. Visionerne samt konkrete mål er sammenskrevet i en udgivelse, som kan læses her

 

Fremtidens aflastningstilbud

1. oktober 2016 fik Varde Kommune sammen med Alzheimerforeningen og Aflastningstjenesten bevilliget satspuljemidler til at udvikle nye og fleksible aflastningstilbud til pårørende til borgere med en demenssygdom, som bor i egen bolig. Via brugerinddragelse og brugerdreven innovation har projektet til formål at ”opfinde” og afprøve forskellige aflastningstilbud, med det formål at skabe aflastningstilbud som dækker de pårørendes behov.

Projektet løber frem til 30. november 2017 og er inddelt i fire faser; en udviklingsfase, en afprøvningsfase, en evalueringsfase og en implementeringsfase.

Derfor søger Varde Kommune på vegne af projektets afsendere pårørende, som har lyst til at bidrage med deres viden om ønsker og behov for aflastning.
Sidder du som pårørende inde med gode ideer til, hvordan et godt aflastningstilbud kunne se ud, så hører vi gerne fra dig.

Du kan kontakte projektleder Mette Fuglsang Larsen på mail: melf@varde.dk eller pr. telefon: 79946147.

Du kan også deltage i Tænketanken om udvikling af aflastningstilbud. Læs mere her