Demens

Varde Kommune er en demensvenlig kommune. Her på siden kan du læse om de tiltag og tilbud der tilbydes i kommunen.

”Demens er en barsk, dødelig sygdom, som ubønhørligt dag for dag, trænger ind i hjernen og hjemmet hos både den enkelte og familien. Sygdommen påvirker evnen til at huske fortiden, løse hverdagens udfordringer i nutiden og påvirker vores ønsker for fremtiden. Demens er ikke bare en sygdom der tager livet af os. Det er en sygdom, som tager livet fra os. På trods af sygdommens store påvirkninger for både den enkelte og for de pårørende, er et værdigt og aktivt liv med en demenssygdom muligt.”(Kilde: "På vej mod demensvenlige kommuner", Demensrummet 2016)

Sådan står der i introduktionen til den udgivelse Varde Kommune i 2015 bidrog til, som en af landets første seks demensvenlige kommuner.

Og netop muligheden for at leve et værdigt og aktivt liv med en demenssygdom er Varde Kommunes ambition. Varde Kommune arbejder målrettet på at skabe et samfund og nogle institutioner, som er inkluderende og tryghedsskabende for demensramte og deres pårørende. Der laves tiltag, som skal være med til at sikre og forbedre muligheden for at leve et meningsfyldt og værdigt liv til trods for, at man har en demenssygdom helt tæt inde på livet.

Her på siden kan du læse mere om, hvad Varde Kommune gør for at skabe en demensvenlig kommune, og hvilke muligheder du som borger har, hvis du eller dine pårørende rammes af demens.

Tilbud i Varde Kommune

Aktuelle begivenheder

 

Arrangementer på KulturSpinderiet
Kulturelle, kreative og lærerige aktiviteter for personer med demens og deres pårørende i Varde Kommune

Kom og vær med når Kulturspinderiet i Varde åbner dørene i efteråret for aktiviteter tilrettelagt personer med en demenssygdom og deres pårørende. 

Aktiviteterne foregår i rolige og trygge omgivelser. Der er mulighed for at blive udfordret på sine kunstneriske evner eller blot sidde og lytte og være en del af fællesskabet over en kop kaffe.
Arrangementerne er for alle som er ramt af en demenssygdom i Varde Kommune. 

Al deltagelse er gratis. 

Alzheimerforeningen inviterer til Candlelight Dinner

Alzheimerforeningen Sydvest holder Candleligt Dinner på Hodde Kro for demnesramte og deres pårørende. Her kan man som ægtepar, hvor den ene er ramt af demens, nyde en festlig middag i selskab med andre demensramte par. Arrangementet varer 2½-3 timer og der kan max deltage 10 pr.
Tid: Onsdag d. 8. november 2017 kl. 17.00-20.00
Sted: Hodde Kri, Vejlevej 4, 6862 Tistrup
Pris: Lions Ølgod har støtte arrangementet, som derfor er gratis. der bydes på velkomstdrink, to-retters menu, et glad vin samt kaffe og sødt.

Tilmeldingsfrist: senest 2. november til Alzheimerforeningen på tlf: 51547982 eller tlf. 23279251.
Deltagelse efter først-til-mølle princippet.

Mistanke om demens

Går du med en mistanke om, at du eller en af dine pårørende har en demenssygdom, er det væsentligt at du får det undersøgt ved din praktiserende læge. I mange tilfælde er der nemlig ikke tale om demens, men derimod andre sygdomme, som let kan behandles. 

De mest almindelige symptomer på demens er:

 • Svækket hukommelse

 • Besvær med at udføre velkendte opgaver

 • Problemer med sproget

 • Manglende orientering i tid og sted

 • Dårlig eller nedsat dømmekraft

 • Problemer med at tænke abstrakt

 • Lægger ting forkerte steder

 • Forandringer i humør og adfærd

 • Ændringer i personlighed

 • Manglende initiativ

Ovenstående er Alzheimerforeningens bud på de 10 hyppigste advarselstegn for demens. Du kan læse meget mere om symptomerne her.

Hvis lægen vurderer, at der kan være symptomer på en demenssygdom, er det væsentligt at du bliver udredt for, om du har eller ikke har en demenssygdom. Hvis det er en demenssygdom, kan nogle demenssygdomme behandles med medicin. Behandlingen kan ikke helbrede, men den kan forsinke sygdommens symptomer.

Ud over den medicinske behandling findes der også ikke medicinske behandlingsmetoder. Man ved at hård fysisk aktivitet i nogen grad kan have tilsvarende virkning på sygdomssymptomerne som medicinen. Derudover er træning af sociale og funktionsmæssige færdigheder også med til, at vedligeholde ens funktionsniveau i længere tid. 
I Varde Kommune har vi tilbud til dig, som ønsker at træne dine færdigheder. Du kan kontakte en af kommunens demenskonsulenter for at høre nærmere om, hvilke tilbud som passer til dig. Demenskonsulenternes kontaktinformation finder du ved at trykke her.

Når du taler med demenskonsulenterne, har du også mulighed for at spørge til, om der er aktiviteter i den frivillige verden, som er rettet mod demensramte og de pårørende. Der findes nemlig forskellige frivillige tilbud, og det kan være vanskeligt selv at skabe et overblik, over de muligheder der er.

En demenssygdom kaldes ofte "De pårørendes sygdom". Derfor har Varde Kommune en række tilbud til pårørende. Du finder flere informationer her på siden eller ved at kontakte demenskonsulenterne.

Hvis du ønsker at vide mere om demens og demenssygdomme kan du orientere dig på følgende hjemmesider:

Alzheimerforeningen 

Alzheimerforeningen Sydvest (Esbjerg, Ribe, Varde)

Nationalt Videnscenter for Demens

 

Aktivitetstilbud til yngre demensramte

Kompas-klubben er en klub for personer med en demens og som er tidligt i sit demensforløb. Her laves der dagligt aktiviteter, som deltagerne selv er med til at planlægge. Der er tid og ro til, at alle idéer bliver hørt og kommer i spil.

Tidpunkt:       Løbende start

Målgruppe:     For dig som er tidligt i dit demensforløb

Hvem er kompas-klubben for? 

Du er tidlig i dit demensforløb?
Du kan selv komme til og fra KOMPAS - KLUBBEN eller ved hjælp af pårørende?
Du kan gå og cykle en tur
Du varetager selv din personlige hygiejne
Din alder er op til ca. 70 år.
Hvem er du sammen med, når du kommer i klubben?
Du tilbringer tid med andre borgere, som tidligt har fået en demenssygdom. Hver gang møder du Lea, som er daglig medarbejder i klubben. 

Aktiviteter 

Vi har mange aktiviteter og kan blandt andet nævne:

Træning
Vi skal have pulsen i vejret - det er rigtig godt for krop og sjæl.
Klubben har cykler, romaskine, crosstræner og andet træningsudstyr til rådighed. 

Udeliv 
Vi nyder udelivet og bruger meget gerne naturen til vores aktiviteter.
Vi deltager aktivt i havearbejde.

Indendørs aktiviteter
Vi spiller spil og har lettere husholdning

 

Tid til snak og fordybelse.
Der er også tid til snak og fordybelse i aktuelle emner. Det kan være emner som: 

Kørekort 
Testamente 
Konfrontation med sygdommen
Ophørt arbejde
Strategier i forhold til hukommelsesproblemer
Digitale løsninger
GPS

Hvornår og tidspunk
KOMPAS - KLUBBEN har åbent mandag - fredag fra kl. 9-12.
Det er individuelt hvor mange dage, man kommer. 
Inden du starter i klubben, skal du tale med Lea Filtenborg. 

Sted:              Ndr. Boulevard 98, 6800 Varde

Pris:               Selve tilbuddet er gratis, men der er en udgift til kaffe/the og frugt.
                       Når vi er på tur, kan der komme udgifter til mad og entré til nogle aktiviteter.

Øvrigt:            Vi holder til i et mindre hus, hvor der er have. Der er parkering ved huset. 

Tilmelding:   Du kan kontakte Lea Filtenborg på tlf. 20 13 66 81.

 

Aflastningstilbud

I Varde Kommune har vi en række aflastningstilbud for demensramte og deres pårørende. Herunder kan du se hvilke tilbud der eksisterer, samt hvem du skal kontakte for yderligere information og deltagelse.

 • Varde Kommunes demenskonsulenter tilbyder støtte og rådgivning til demensramte og deres pårørende. Du kan læse mere om demenskonsulenterne, samt finde kontaktoplysninger her.
 • Varde Kommune har et aktivitets- og klubtilbud til demensramte tidligt i sygdomsforløbet. Tilbuddet hedder Kompas og foregår dagligt mellem kl. 9-12. Der tilbydes aktiviteter af forskellig art, såsom træning, udendørs aktiviteter fx havearbejde eller inde aktiviteter fx spilles der spil. Du indgår i hyggeligt samvær med andre borgere, som tidligt har fået en demenssygdom. 
  Se mere information og kontakt her.
 • Du har mulighed for at komme på daghjem, hvis du ikke længere selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen. Formålet med et daghjemsophold, er at udvikle eller fastholde funktionsevnen, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Formålet kan også være, at aflaste din ægtefælle. Varde Kommune tilbyder ligeledes særlige daghjemspladser til demente, som har behov for et skærmet miljø.
  Du ansøger om en daghjemsplads ved at kontakte Visitationen. Kontaktoplysninger og åbningstider finder ud her.

Ud over Varde Kommunes aflastningstilbud, tilbyder en række frivillige organisationer også aflastning. Du kan se kontaktoplysninger om foreningerne og tilbuddene, ved at klikke på dem herunder:

Alzheimerforeningen

Aflastningstjeneste

Ældre Sagen 

Bliv demensven

Varde Kommune støtter Alzheimerforeningens arbejde for at skaffe 100.000 Demensvenner, og vores ambition er, at der i Varde Kommune bliver 1000 demensvenner. Derfor opfordrer vi alle til at blive demensvenner.

At være Demensven er først og fremmest en tilkendegivelse om, at man bakker op om mennesker med demens og at man gerne vil være med til at udbrede viden og nedbryde tabuer om demens. Du forpligter dig ikke til noget.

Du tilmelder dig her.

Daghjem til demensramte

Du har mulighed for at komme på daghjem, hvis du ikke længere selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Formålet med et daghjemsophold er, at udvikle eller fastholde funktionsevnen, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Formålet kan også være, at aflaste din ægtefælle.

Varde Kommune tilbyder særlige daghjemspladser til demente, som har behov for et skærmet miljø.

Du kan læse mere om muligheder for daghjem her.

Demensrummet - arbejdet mod at blive en demensvenlig kommune

Varde Kommune har været en del af et samarbejde med fem andre kommuner og Den Nationale Demensalliance om at udvikle Danmarks første seks demensvenlige kommuner. I processen blev kommunerne klædt på af diverse eksperter til, at fastsætte mål og ambitioner. Arbejdet resulterede for Varde Kommunes vedkommende i seks visioner. Visionerne samt konkrete mål er sammenskrevet i en udgivelse, som kan læses her

 

Demensvenlige butikker og afdelinger i Varde Kommune

I Varde Kommune får virksomheder og foreninger med borgerrettede funktioner tilbuds undervisning i, hvordan man hjælper demensramte bedst muligt. Her på siden kan du se en liste over de steder, som er demensvenlige. 
Du kan også holde øje med dette logo i vinduet:

Private virksomheder:

 • Min Købmand i Ansager
 • Apoteket i Grindsted
 • Dagli Brugsen Ansager
 • Apotektet i Varde
 • FysioDanmark
 • Ansager Genbrug
 • Løvbjerg
 • Synoptik
 • Mobil Optik

Transport:

 • Palles Taxi og Busser
 • Kirkens Korshær

Foreninger i Varde Kommune:

 • Kulturspinderiet

Boligforeninger:

 • Varde Boligadministration
 • Arbejdernes Andelsboligforening
 • Filsø Boligforening
 • Domea

Enheder i Varde Kommune:

 • Borgercenter Varde
 • Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Skovhøj plejecenter
 • Bibliotekerne
 • Træning og Rehabilitering

 

Ønsker du som virksomhed at blive demensvenlig, kan du kontakte udviklingskonsulent Mette Fuglsang Larsen for nærmere information. 

Mail: melf@varde.dk
Tlf: 2156 3411

Den Lokale Demensalliance

I Varde Kommune har vi valgt at stifte en Lokal Demensalliance, som bl.a. består af lokale repræsentanter af Den Nationale Demensalliance

Den Lokale Demensalliance har til formål af drøfte og udvikle indsatser på demensområdet i Varde Kommune. På nuværende tidspunkt står alliance bl.a. bag følgende initiativer:

 • Undervisning til borgerrettede jobfunktioner i ekspedering af demensramte.
 • Danmarks første demensvenlige lokalsamfund.
 • Undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende til demensramte og Varde Kommune.
 • Etablering af samarbejde med præsterne.

Den Lokale Demensalliance består af følgende parter:

 • Alzheimerforeningen SydVest
 • Ældresagen
 • Ældrerådet
 • Aflastningstjenesten
 • FOA
 • Ergoterapeutforeningen
 • Pro-Varde
 • Præsterne i Varde Kommune
 • Gerontopsykiatrisk afdeling Esbjerg
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Udviklingsrådet Ansager-Skovlund
 • Varde Kommune

Fremtidens aflastningstilbud

1. oktober 2016 fik Varde Kommune sammen med Alzheimerforeningen og Aflastningstjenesten bevilliget satspuljemidler til at udvikle nye og fleksible aflastningstilbud til pårørende til borgere med en demenssygdom, som bor i egen bolig. Via brugerinddragelse og brugerdreven innovation har projektet til formål at ”opfinde” og afprøve forskellige aflastningstilbud, med det formål at skabe aflastningstilbud som dækker de pårørendes behov.

Projektet løber frem til 30. november 2017 og er inddelt i fire faser; en udviklingsfase, en afprøvningsfase, en evalueringsfase og en implementeringsfase.

Når projektet er afsluttet, vil resultaterne fremgå her på siden.

Få besøg af en demenskonsulent

Hvis du eller en af dine pårørende rammes af en demenssygdom, har du som borger i Varde Kommune mulighed for at kontakte en demenskonsulent. Det du bl.a. kan bruge en demenskonsulent til er følgende opgaver:

 • Hjemmebesøg
 • Støtte til udredning af demens
 • Deltagelse i pårørendegrupper
 • Aflastning af pårørende
 • Koordinering og samarbejde med borgeren, der er ramt af en demenssygdom, pårørende, læge og andre samarbejdspartnere
 • Rådgivning og undervisning til pårørende
 • Hjælp ved problematiske plejesituationer.

Du er altid velkommen til at kontakte en af kommunens demenskonsulenter for en uforpligtende snak. Du kan finde deres kontaktoplysninger her.

Hjælp i hverdagen som demensramt

Hvis du er ramt af en demenssygdom og ikke længere kan klare hverdagen selv, er der mulighed for at få hjælp i eget hjem.

Hjælpen kan gives som fx hjemmehjælpmadservice, ved etablering af hjælperordning eller i form af aflastning.

Tildelingen af hjælp tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det er Visitationen i Varde Kommune, der vurderer dit behov, og tildeler den nødvendige hjælp.

Læs mere om:

Kontaktoplysninger til Visitationen finder du her.

Pårørende grupper

Varde Kommune tilbyder i dag pårørende grupper til pårørende til demensramte. Der er pårørendegrupper forskellige steder i kommunen. 
Du kan finde din nærmeste pårørendegruppe og læse mere ved at tykke her.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte en af kommunens demenskonsulenter. 
Du kan finde kontaktoplysninger på demenskonsulenterne her.

Ældre- og plejebolig

Når du bor i eget hjem kan du søge kommunen om praktisk hjælp i hverdagen til fx tøjvask, rengøring eller madservice

Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, så har kommunen en række ældreboliger og plejeboligerLæs mere her.

I alt er der i Varde Kommune 12 plejecentre, hvoraf tre af dem er specielle demensplejecentre eller demensafsnit. Demenscentrene og afsnittene finder du på:

Demensvenlig indretning af plejeboliger

I december 2016 havde Varde Kommune et demensrejsehold - bestående af en række eksperter, til at gennemgå 9 ud af vores 13 plejecentre, med det formål at skabe bedre forhold for beboere med en demenssygdom. Allerede nu er arbejdet med efterleve anbefalingerne i gang på de enkelte centre. Du kan læse alle anbefalingerne i Rejseholdets rapport her.

Hvad kan man gøre som ven eller bekendt?