De 4 råd for foreningslivet

Varde har fire råd, der sikrer dialog og indflydelse på de politiske beslutninger.

Giv din forening indflydelse 

Varde Kommune har oprettet fire råd, der giver din forening mulighed for indflydelse:

 • Idrætsrådet

 • Fællesrådet

 • Aftenskolerådet

 • Kulturelt råd

Alle foreninger i Varde Kommune kan vederlagsfrit være medlem af rådene.

Når din forening deltager er I med til at sikre foreningernes stemme i de politisk beslutninger. Sammen med andre foreninger former I debatten og indholdet så kommunens foreningsliv udvikler sig på den måde foreningerne og borgerne vil. Rådene mødes 2 gange årligt med det politiske udvalg for Kultur og Fritid, så foreningernes stemme bliver hørt.

Tilmelding

Dette kan ske ved henvendelse til det enkelte råd eller til Kultur og Fritid.

Læs mere om de enkelte råd

Idrætsrådet

Idrætsrådets formål:

At fremme idrættens interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde for:

 • Konstruktive relationer i Varde Kommune, Rådets medlemsforeninger, organer med relation til idrætten i Varde Kommune og Idrætsrådet imellem.
 • Mangfoldigheden i udbuddet af idrætsaktiviteter.
 • Kvalitativ udvikling af udbudte idrætsaktiviteter.
 • Indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af idrætsområdets interesser i Varde Kommune.

Bestyrelsen

Kontaktliste Varde Kommunes Idrætsråd - 2019.

Kontaktliste

Vedtægter

Se vedtægterne

Læs mere på rådets hjemmeside

Fællesrådet

Fællesrådets formål:

At fremme foreningsområdet interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde for:

 • Konstruktive relationer i Varde Kommune, rådets medlemsforeninger, andre organisationer med relation til denne del af foreningsområdet i Varde Kommune og VAF imellem.
 • Mangfoldigheden i udbud af foreningsaktiviteter der ikke vedrører idræt.
 • Kvalitativ udvikling af foreningsaktiviteter der ikke vedrører idræt.
 • Indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af foreningsområdet interesser i Varde Kommune

Bestyrelsen

April 2019

Formand Rudin Rignagel

Næstformand Birgit Hansen - orlov p.t.

Kasserer Finn Mogens Hansen

Sekretær Karen Johanne Sørensen

Camilla Ovesen Schmidt

Revisor Helge Højstrup Jensen

Kontakt rådet på kontakt@vardefaellesraad.dk

Læs mere på foreningens hjemmeside: www.Vardefaellesraad.dk

 

Vedtægter

Aftenskolerådet

Aftenskolerådets formål:

At fremme aftenskoleområdets interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde for:

 • Konstruktive relationer i Varde Kommune, rådets medlemsforeninger, andre organisationer med relation til aftenskoleområdet i Varde Kommune og VAR imellem.
 • Mangfoldigheden i udbud af aftenskoletilbud.
 • Kvalitativ udvikling af aftenskoletilbud.
 • Indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af aftenskoleområdets interesser i Varde Kommune.

Bestyrelsen

Alle aftenskoler i Varde Kommune har en repræsentant i bestyrelsen.

Bestyrelsens kontaktperson er Brian Kronborg 

skriv til Brian

 

Vedtægter: