Cykelstier

Varde Kommune er kendt for at være en cykelvenlig kommune med mange cykelstier

I 2014 blev Varde kåret som Årets Cykelkommune af Danmarks Cyklistforbund. En af begrundelserne for at valget faldt på Varde var, at mange af cykelstierne i Varde er blevet til via et offentlig-privat samarbejde, med lokal forankring og penge til flere stier til følge.

Her kan du finde de offentligt anlagte cykelstier, samt se hvilke cykelstier der er under etablering.

Vis stort kort

Læs mere om etablering af cykelstier herunder

Varsling af åstedsforretning - Cykelsti langs Ringkøbingvej

Varde Kommune har vedtaget at etablere en dobbeltrettet cykelsti på østsiden af Ringkøbingvej fra rundkørslen ved Campus Alle til Stilbjergvej.

Varde Byråd har også besluttet, at de fornødne rettigheder til at anlægge cykelstien erhverves ved ekspropriation.

I den anledning afholdes i åstedsforretning

torsdag den 19. januar 2017

Åstedsforretningen begynder kl. 9.00 ved rundkørslen ved Campus Alle og omfatter de ejere som er nævnt i arealfortegnelsen nedenfor samt brugere under lb. nr. 1 - 11.

Anlægget berører følgende ejendomme/matrikelnumre: 47c, 79d, 103b, 103c, 114d, 116d, 116e, 117, 134a, 134p, 147a, 149b 162b og 162c Varde Markjorder og matr.nr. 4c Lunderup Hgd., Varde Jorder.

Mødestedet for lodsejere og brugere fremgår af tidsplanen der er tilgængelig på rådhuset fra den 20. december 2016.

De påtænkte ekspropriationers omfang påvises i marken, og ejendommene besigtiges i den rækkefølge, der er angivet i arealfortegnelsen.

Forhandling med ejere og brugere om erstatningens størrelse vil finde sted efter besigtigelsen.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplaner er fremlagt til gennemsyn hos Varde Kommune, Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde fra den 20. december 2016. De er samme dag også sendt til de berørte ejere og brugere.

Ekspropriationen vil blive gennemført efter reglerne i vejlovens § 100.

Denne annonce er til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af arealerhvervelsen/ekspropriationen