VVM screening af Varde Loops

Offentliggjort: 7. November 2016 - 14:40
Klagefrist: 5. December 2016 - 23:59

Varde Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af Varde Loops på nogle matrikler ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. Det drejer sig om følgende matrikler:

Matr.nr.

Ejerlav

1as

Kongsgård, Varde Markjorder

46a, 46n, 48b, 7000d,

Varde Bygrunde

7000ac, 1i

Varde Markjorder


Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke forventes at kunne få væstenlig virkning på miljøet.

Se hele følgebrevet inkl. klagevejledning her
Beskrivelse af Varde Loops
Oversigtskort 
VVM Screening
 

Opdateret

23. Oktober 2019