Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Flensted A/S

Offentliggjort: 14. Oktober 2016 - 8:15
Klagefrist: 11. November 2016 - 23:59

I forbindelse med udbygning af FLENSTED A/S, har Varde Kommune revurderet den eksisterende udledningstilladelse ”Ribe Amts Udledningstilladelse – Adelvej 9 – 6823 Ansager” af 30. oktober 1992.

Varde Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra den eksisterende såvel som den nye befæstelse på ejendommen.

Udledningen skal ske via et forsinkelses- og uheldsbassin, og derfra videre til en eksisterende mergelgrav. Fra mergelgraven ledes vandet videre via rørledninger til Siger Bæk.

Tilladelsen er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven og kan ifølge § 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den 14. oktober 2016.

Se hele tilladelsen her

Bilag 1 - Situationsplan eksisterende forhold

Bilag 2 - Situationsplan fremtidige forhold

Bilag 3 - Kloakplan - Kloak i terræn

 

 

 

Opdateret

17. Oktober 2016