Tilladelse til at opføre fodersilo uden miljøgodkendelse - Hellevej 24, 6753 Ansager

Offentliggjort: 10. August 2016 - 14:37
Klagefrist: 29. August 2016 - 23:59

Varde Kommune har truffet afgørelse om, at fodersilo kan opførelse uden at der skal søges om miljøgodkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af Afgørelse om etablering af fodersilo.


Se hele afgørelsen for Hellevej 24 

Opdateret

23. Oktober 2019